IoT-grensesnitt

IoT-grensesnittet er en sentral enhet for intelligent sammenkobling av Rittal kjøleløsninger eller sensorer for overvåking av de fysiske omgivelsene. Det er utstyrt med mange forskjellige grensesnitt og protokoller og bidrar til å samle og overføre data til overordnede IT-systemer eller til systemer for lokal overvåking av maskintilstander.