Se nye løsninger for din bransje

Bransjeløsninger

Oppdag nye løsninger for din bransje

Nye teknologier og trender forandrer bransjen din. Viktige drivere er digitaliseringen, individualisering og miljøvern. Vi tar hånd om utfordringene dette betyr for ditt foretak. Vår bransjekunnskap om juridiske rammevilkår, forskrifter og bransjestandarder hjelper oss å forstå bedriftens behov.

Fleksibiliteten og standardiseringen i «Rittal – the System» gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger for ditt foretak – for industri, IT og alle andre bransjer.

Bransjeoversikt

Bilindustrien

Start fra begynnelsen

Bilindustrien befinner seg i en historisk endring: overgangen til elbiler.

Colocation

Optimale infrastrukturer for colocationtilbud

Colocation er et viktig forretningsområde i sterk vekst for operatører av datasentre, særlig internett- og nettskyleverandører.

Elektroteknikk og automatisering

Verdiskapning ved hjelp av automatisering

Digitaliseringen har ført til store endringer i produksjonsprosessen for styrings- og koblingsanlegg. Prosjektering, anskaffelser, produksjon og Drift griper sømløst inn i hverandre og samles i en integrert verdiskapningskjede i følge med sin digitale...

Energi

Pålitelige løsninger for bærekraftig energiforsyning

Rittal støtter overgangen til fornybar energi med skreddersydde løsninger for energilagring, energistyring, ladeinfrastruktur og optimal kjøling. F.eks. for vindkraft og solenergianlegg som tåler alle slags omgivelsesforhold takket være robuste...

Finans

Digitalisering – Nye muligheter for finansbransjen

Teknologi som blokkjede og kryptovaluta betyr nye utfordringer for finansbransjen, men også nye sjanser og muligheter for økt effektivitet og mer sikkerhet.

Helsevesen

Vi er klare for digital helse

Digitalisering er i ferd med å omdefinere hele helsevesenet. E-helse vil spille en stadig viktigere rolle i helsetjenestene.

Infrastruktur/telekommunikasjon

5G, IoT og AI – nye utfordringer for telekommunikasjonsnettverk

Internettbruken har økt betraktelig de senere årene, og det forventes at bruken vil øke enda mer i fremtiden. De store datamengdene som forventes, forsterker kravene til telekommunikasjonsforetakene og telekommunikasjonsinfrastrukturen.

Jernbaneteknologi

Raskere til målet

Fremtidens mobilitetskonsepter øker presset på eksisterende og ny infrastruktur, og forsterker kravene til jernbaneoperatørene. Det er derfor avgjørende å sikre problemfri prosessflyt.

Logistikk

Leverer perfeksjon

Bestill i dag og få levert i morgen er en saga blott. Det er i hvert fall det de store aktørene i logistikkbransjen foreslår. " Same Day Delivery" eller i det minste "Delivery On Demand ", er de nye buzzwords som tar over,drevet ikke minst av...

Luftfartindustri

Rittal sørger for luft under vingene

Digitaliseringen legger grunnlaget for nye forretningsmodeller på alle områder i luftfartsindustrien.

Maritim industri

Komplette løsninger for tøffe omgivelser

På havet kan det gå heftig for seg. Tekniske systemer som skal brukes i maritim industri må derfor være spesielt godt beskyttet mot ytre påvirkning.

Maskin- og anleggsproduksjon

Digitalisert og tilkoblet for fremtiden

Digitalisering, industri 4.0 og Internet of Things (IoT) er svært relevant for maskin og anleggsbransjen, både på produksjonssiden og brukersiden.

Næringsmiddelsikkerhet, hygiene og digitalisering

Komplette løsninger for hygieniske produksjonsprosesser

Krevende produksjonsvilkår, økt vektlegging av næringsmiddelsikkerhet og fremskridende digitalisering skaper store utfordringer for nærings- og nytelsesmiddelindustrien. I tillegg til hygiene og prosessikkerhet er ressursforbruk og bærekraftighet...

Prosessindustri

Moderne og effektive prosesser i prosessindustrien

Prosessindustrien er sterk preget av omstillinger. En viktig suksessfaktor er derfor transparente, effektive og kontrollerte prosesser på alle nivåer i organisasjonen.

Retail

Intelligente løsninger for handelsnæringen

Ingen forandringer har preget forretningsverdenen så sterkt de siste årene som digitaliseringen av markedet og forbrukervanene.