IT-Infrastructure

IT rack systems

Konfigurer nå

IT power distribution units

Konfigurer nå

Rittal Configuration System

Oversikt over alle funksjoner

  • Raskt og plausibilitetstestet skap og tilbehør
  • Enkel planlegging av utsparinger og hulltaging inkludert visning i sanntid av konfigurasjonen i 3D
  • Automatisk generering av ordre- og produksjonsdata samt standardisert dokumentasjon
  • Direkte overføring av konfigurasjoner til EPLAN Pro Panel
  • Logg inn i nettbutikken for utvidet prisinformasjon og bestillingsalternativer

Flere hjelpemidler og programvareverktøy

Vil du raskt og enkelt finne det rette produktet for dine behov? Våre andre programvareverktøy vil hjelpedeg med dette.

Overgang mellom menneske/maskingrensesnitt

Med Rittal bærearmsystemer sikrer man at alle individuelle krav til overvåking og drift gjennomføres optimalt.

Start bærearm konfigurator

Tilpasset til de mest kjente panelleverandørene, tilpasses til dine spesifikke behov med bare noen få klikk.

Komfortpanel: Start konfigurator
Optipanel: Start konfigurator

Strømfordeling

Enkel og standardkompatibel konstruksjon av Ri4Power lavspenningsanlegg i henhold til IEC 61439-2, inkludert typesertifisering.

Start prosjektering

Berøringssikker konstruksjon i kompakt Board-teknologi. Perfekt for små styringer og drivenheter.

Start konfigurator

Med denne velgeren kan du raskt velge den riktige RiLine CB-adapteren til koblingsenheten for montering på 60 mm RiLine samlesystemer.

Start konfigurator

Med denne velgeren kan du raskt velge den riktige RiLine OM-adapteren for koblingsenheten for montering på 60 mm RiLine samleskinnesystemer.

Start konfigurator

Klimatisering

Rittal Therm tar seg av den komplekse beregningen av nødvendig klimatisering og foreslår et passende utvalg av produkter. Når beregningen er ferdig, får du detaljert dokumentasjon. Dette gir maksimal sikkerhet ved utforming av den optimale løsningen. Therm støtter seg på IEC/TR3 60890 AMD1 og DIN 3168 for kjøleaggregater til apparatskap. Beregningen av overtemperatur i henhold til DIN EN 61439 kan gjøres med ett klikk.

Start beregningen

Velg raskt og enkelt riktig chiller for maskin- og prosesskjøling.

Start konfigurator

Rittal som sertifisert spesialist hjelper deg med å overholde juridiske retningslinjer. For å finne ut i hvilken grad et eksisterende anlegg påvirkes av F-gassforordningen, kan du ganske enkelt bruke vår F-gasskalkulator. Kalkulatoren Rittal F-gass bestemmer respektive CO₂-ekvivalent basert på GWP-verdien (potensiale for global oppvarming) og fyllmengden av kjølemediet som er i bruk. Denne CO₂-ekvivalenten avgjør hvilke tiltak du som operatør må iverksette for å overholde F-gassforordningen.

Start beregning

Mer informasjon om F-gassforordningen

RiDiag er en programvare for diagnostisering og analyse av kjøleaggregater for å garantere forskriftsmessig drift og for å forenkle vedlikehold og diagnostisering av systemmeldinger.

Mer informasjon

 

IT-klimatisering

Med denne kalkulatoren er det enkelt å velge Liquid Cooling Packages (LCP) for rack- og rekkekjøring av IT-infrastrukturen. Angi de ulike fysiske parameterne, som for eksempel vannforsyningstemperatur, vannmengde, servertemperatur og temperatur på serveruttaksluft, for å få beregnet kjølekapasiteten til LCP-ene.

Start beregning

Rittal som sertifisert spesialist hjelper deg med å overholde juridiske retningslinjer. For å finne ut i hvilken grad et eksisterende anlegg påvirkes av F-gassforordningen, kan du ganske enkelt bruke vår F-gasskalkulator. Kalkulatoren Rittal F-gass bestemmer CO2-ekvivalent basert på GWP-verdien (potensiale for global oppvarming) og fyllemengden av kjølemediet som er i bruk. CO2-ekvivalenten avgjør hvilke tiltak du som operatør må iverksette for å overholde F-gassforordningen.

Start beregning

Mer informasjon om F-gassforordningen