Administrasjonsprogramvare

RiZone

Programvare for integrert overvåking av fysisk IT-infrastruktur.

RiZone

RiZone-Appliance Standard

RiZone leveres som Software-applikasjon.

RiZone

RiZone-Appliance IP-nodelisens

Den fleksible RiZone-lisensmodellen muliggjør optimal tilpasning til hver prosjektstørrelse, og gjør det samtidig mulig å vokse med datasentralen.