Voith Turbo

70 % nižji stroški porabe energije

Glede na to, da je energetska učinkovitost že leta v središču pozornosti, kje drugje še obstaja možnost varčevanja z energijo? To vprašanje so si zastavili tudi člani delovne skupine za vire in energetsko učinkovitost pri Voith Turbo v mestu Heidenheim. Ko poberemo pregovorno nizko viseče sadje, se pozornost nujno preusmeri na tiste, ki veljajo za manjše porabnike energije. Zato so bili rezultati preverjanja storitev in učinkovitosti, ki jih je Rittal opravil v Voith Turbo za podjetje še bolj presenetljivi. Z menjavo klimatizacije v ohišjih obdelovalnih centrov v proizvodnji bi bilo možno z uporabo najsodobnejših hladilnih enot Rittal Blue e+ močno izboljšati učinkovitost.

Rezultati preverjanja učinkovitosti so bili za nas zelo presenetljivi – tega nismo pričakovali.
Werner Steck, vodja montaže in preizkusov, Voith Turbo GmbH & Co. KG
V primeru Voith Turbo v Heidenheimu je Rittal priporočil zamenjavo hladilnih enot na 21 obdelovalnih strojih. Glede na zahtevano moč hlajenja ponujajo hladilne enote iz serije Rittal Blue e ali Blue e+ energetsko učinkovite alternative.

Ambiciozni cilji

Skupina Voith pripisuje velik pomen trajnosti in učinkoviti rabi virov. Ambiciozen cilj je doseči 20 odstotkov prihrankov v šestih letih, zato podjetje redno beleži in ocenjuje, koliko energije in vode porabi ter koliko odpadkov proizvede. Do nedavnega nihče ni razmišljal o klimatizacijskih enotah v ohišjih.

Preverjanje učinkovitosti na lokaciji

Pri pregledu energetske učinkovitosti obdelovalnih strojev in obdelovalnih centrov je glavni poudarek na pogonih in hidravličnih enotah – klimatizacija v ohišju je pogosto pozabljena. Potencial, ki bi ga lahko enostavno izkoristili, miruje. Preverjanje storitev in učinkovitosti podjetja Rittal dokazuje, da so amortizacijski časi za posodobitve v mnogih primerih zelo kratki. V podjetju Voith Turbo sta dva zaposlena iz podjetja Rittal pregledala vsa obdelovalna orodja in sisteme za nadzor klimatizacije v ohišjih – skupaj je bilo kar 50 različnih strojev. Kot rezultat preverjanja storitev kupec prejme obsežno dokumentacijo o stanju hladilnih naprav. To vključuje tudi priporočilo, ali bi bilo smiselno zamenjati hladilno enoto, katera enota bi bila najprimernejša za zamenjavo in koliko energije bi lahko kupec prihranil z menjavo. V primeru Voith Turbo v mestu Heidenheim je Rittal priporočil zamenjavo hladilnih enot na 21 obdelovalnih strojih. Odvisno od zahtevane moči hlajenja hladilne enote iz serije Rittal Blue e ali Blue e+ ponujajo energetsko učinkovite alternative.

Enostavna pretvorba

Del priporočil v dokumentaciji je tudi izračun amortizacije, ki olajša odločitev o naložbi. Zaposleni v podjetju Voith Turbo so bili presenečeni, ko so ugotovili, da bi se poraba energije in s tem stroški energije znižali za 70 odstotkov, kar pomeni, da bi se prehod na energetsko učinkovito tehnologijo hlajenja v povprečju poplačal le po dveh letih. Zato je bila odločitev hitro sprejeta. Nove hladilne enote iz serije Blue e+ in Blue e iz podjetja Rittal so bile vgrajene v skupno 21 obdelovalnih strojev. Pretvorba je potekala brez težav, razen nekaj manjših prilagoditev. Zaradi pozitivnih izkušenj, ki jih ima Voith Turbo v mestu Heidenheim, bodo tudi druge tovarne podjetja prešle na energetsko učinkovite rešitve hlajenja na svojih obdelovalnih strojih.

Pregled

Projekt
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Lokacija
Heidenheim, Nemčija
Podružnica
Machine-Building
Izziv
  • Cilj podjetja: 20-odstotni prihranek energije v šestih letih
Rešitev
  • Preverjanje delovanja in učinkovitosti na 50 različnih strojih vključno z izdelavo dokumentacije.
  • Menjava 21 hladilnih enot v Rittal Blue e ali Blue e+.
  • Amortizacija po približno dveh letih.