Smart City

Pametno mesto je trajnostno in učinkovito

Kjer veliko ljudi živi, ​​dela, uporablja transportna sredstva in porablja energijo v omejenem prostoru, učinkovitost in trajnost nista več stvar olajšanja življenja, ampak nujna potreba. Za spopadanje s temi izzivi se mesta in občine vse bolj zanašajo na koncepte pametnih mest.

Na primer, omrežni procesi in senzorji zagotavljajo boljši pretok prometa, boljše možnosti javnega prevoza, optimizirano ulično razsvetljavo, manjšo porabo energije v stavbah in še veliko več.

Pri načrtovanju pametnih mest je bistveno, da lokalne oblasti ohranijo pregled. To je ključnega pomena, saj lahko želene prednosti dosežemo samo v primeru usklajenega delovanja številnih posameznih rešitev. Pametno mesto je zato tipična aplikacija velikih podatkov. Veliko posameznih podatkov je potrebno hitro in zanesljivo zabeležiti, združiti in analizirati pred uvedbo ustreznih ukrepov – to pa zahteva zelo zanesljivo IT infrastrukturo.

V digitaliziranem mestu je vse omrežno povezano

Pametna mesta zahtevajo sodobne koncepte omrežnega povezovanja in obdelave podatkov z najvišjimi zahtevami glede varstva in zaščite podatkov. Rittal ponuja vse potrebne IT rešitve za zahtevno digitalizacijo in omrežno povezovanje javne infrastrukture. Naša obljuba o uspehu za vaš projekt pametnega mesta:

Songdo

Pametno mesto v Koreji

Tako imenovana pametna mesta so omrežno povezana in visokotehnološka okolja, ki so namenjena izboljšanju osebnega in poklicnega življenja prebivalcev, hkrati pa so tudi bolj trajnostna. Odličen primer tega je v novem okrožju velikega mesta Incheon v...

Schweizer Südostbahn AG

Podatkovni center prihodnosti z visoko razpoložljivostjo

Točnost vlakov ima najvišjo prioriteto za Schweizerische Südostbahn. Za to je bistvenega pomena popolnoma zanesljivo delovanje informacijske tehnologije.

Provinca južna Nizozemska

Provinca južna Nizozemska odpira vodne poti z IT infrastrukturo podjetja Rittal

Provinca južna Nizozemska upravlja in vzdržuje 78 mostov in zapornic v svojem omrežju plovnih poti. Za nadzor hidravličnih konstrukcij, na primer odpiranje in zapiranje mostov in zapornic za prehod ladij, je provinca južna Nizozemska razvila standardno...