Na novú web stránku rittal.sk

Informačné technológie

Riešenia IT efektívne z hľadiska nákladov

„Rittal – The System.“ znamená: riešenia výpočtových centier ušité na mieru a na jednom mieste – vrátane kompletného poradenstva, systémovej stavebnice Rittal plne zosúladenej s komponentmi a celosvetovým servisom – až po komplexné Data Center.

 • Poradenstvo

  • Prijatie a vyhodnotenie vašich požiadaviek na nové alebo už existujúce Data Center
  • Rozsiahle merania na zistenie dôležitých parametrov vašich systémov IT a systémov infraštruktúry
  • Koncepcie, idey a inovatívne riešenia pre vaše prostredie IT sú zárukou bezpečnosti, dostupnosti a optimálnej efektívnosti nákladov
  • Rittal má znalosti týkajúce sa aj celkom špecifických tém vo vašej oblasti

 • Produkty

  • Robustné a flexibilné skrine, špecifické pre serverovú a sieťovú techniku
  • Efektívne riešenia pre klimatizáciu šetriace energiu
  • Distribúcia prúdu špecifická pre IT a neprerušené zásobovanie prúdom
  • Sieťové riešenia monitorovania a bezpečnostné riešenia pomocou systému CMC III
  • Riadiaci softvér RiZone na meranie a riadenie všetkých komponentov infraštruktúry IT
  • Bezpečnostné priestory IT a technické priestory, modulsafes a aktívne bezpečnostné systémy

 • Servis

  • Celosvetový servis vďaka vlastným servisným technikom
  • Najlepšia dostupnosť – viac ako 60 dcérskych spoločností a 40 medzinárodných zastúpení
  • Plánovanie nákladov prostredníctvom individuálnych zmlúv o údržbe po celom svete
  • Možnosť predĺženia záručných dôb – prispôsobenie vašim požiadavkám