Na novú web stránku rittal.sk

Použitia na mori

Za každého počasia. Každá aplikácia.

„Rittal – The System.“ znamená: výkonné riešenia pre vysokú dostupnosť na všetkých moriach. Okrem vysoko cenných, štandardizovaných komponentov pre jednotné, individuálne riešenia Packaging máte s firmou Rittal na svojej strane dodatočne kompetentného partnera so znalosťami orientovanými do budúcnosti.

Od prvého rozhovoru o aplikácii, inžinierstve, sprevádzaní pri vývoji a výrobe prototypov až po posúdenie hotového riešenia pri použití vsádza Rittal na neustály dialóg so zákazníkom.

Výsledok: perfektné riešenia pre náročné aplikácie v morskej oblasti.

 • Plánovanie a inžinierstvo

  • Od plánovania cez inžinierstvo až po hotové riešenie, všetko na jednom mieste
  • Pomocou CAD sú možné koncepcie systému, ktoré sa majú použiť na mori
  • Sprevádzanie pri vývoji a výroba prototypov

 • Produkty

  • Individuálne skrine odolné proti poveternostným podmienkam a systémové riešenia pre ťažké podmienky okolia
  • Skriňa do vonkajšieho prostredia podľa ATEX a malé skrine
  • Skriňa a úprava materiálov odolných proti morskej vode a stupeň krytia IP a EMK
  • Systémové komponenty pre distribúcie prúdu, napr. v lodnom rozvádzači
  • Riešenia pre monitorovanie pre fyzickú bezpečnosť infraštruktúry
  • Skrine a systémové komponenty pre IT a komunikáciu na palube

 • Servis

  • Vlastné akreditované laboratóriá pre testy, skúšobné série a skúšky druhu krytia
  • Certifikácia podľa DIN 2303 Q1, skupina súčiastok BK3, ako aj podľa GL, BV a pod.
  • Rittal sa pridŕža IMO Hong Kong Convention