Bežné elektromagnetické polia

Odtienenie proti bežným elektromagnetickým rušivým poliam

Rušivé polia môžu na prístroj pôsobiť buď zo životného prostredia, alebo sa vytvoriť pri prevádzke prístroja a ovplyvňovať životné prostredie. Toto platí pre priemyselné aplikácie, ako aj pre prístroje v obytnej zóne.

Základná požiadavka na prístroje na docielenie elektromagnetickej kompatibility tomu zodpovedajúc znie:

  • Rušivé polia z vonkajšieho prostredia

    Existencia definovanej odolnosti proti rušeniu (ochrana proti rušivým poliam z vonkajšieho prostredia)

  • Vlastné rušivé polia

    Zabránenie/zmiernenie rušivého vyžarovania (ochrana životného prostredia proti vlastným rušivým poliam)

 

Zdrojom alebo cieľom elektromagnetických porúch môžu byť:

  • Sieťové prívodné vedenia
  • Signálne a riadiace vedenia
  • Elektrické alebo elektronické konštrukčné skupiny, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia alebo môžu byť nimi ovplyvnené

Už bežné kovové skrine však ponúkajú elektrickým prístrojom dostatočnú ochranu proti elektromagnetickým rušivým poliam.

V praxi sa ukázalo, že pre viac ako 95 percent všetkých aplikácií ponúka firma Rittal so štandardnou skriňou dostatočný tieniaci účinok na docielenie elektromagnetickej kompatibility.

Pre odtienenie mimoriadne intenzívnych elektromagnetických rušivých polí čítajte, prosím, ďalej hier .

Ďalšie informácie

Tu nájdete odborný článok z mechatroniky F&M „Skriňový rozvádzač v súlade s EMK“

Stiahnuť