Na novú web stránku rittal.sk

Použité smernice

Odporúčania týkajúce sa prepravy
a skladovania

Produkty Rittal je potrebné zásadne skladovať a prepravovať v súlade s týmito smernicami. Tieto smernice platia pre všetky osoby a podniky, ktoré sa zúčastňujú prepravy.