Ochrana povrchu 3. fáza

3. fáza: Štruktúra – nanášanie práškovej farby

  • Elektrostatické ekologické nanášanie prášku bez ťažkých kovov, chrómanu a silikónov na báze polyesterovej živice s vysokou mechanickou odolnosťou
  • Štandardná farba RAL 7035
  • Dobrá odolnosť proti chemikáliám, teplote a poveternostným vplyvom
  • Možnosť dekontaminácie
  • Vypaľovanie