Kvalita preverená laboratóriom

„Test the Best“

Manažment kvality Rittal presahuje všetky hranice

Oblasti nasadenia inovatívnych produktov Rittal sú neustále rozmanitejšie a požiadavky komplexnejšie.

Iba konzekventný manažment kvality zaručuje permanentné zlepšovanie produktov, služieb a interných procesov. Partneri Rittal tak profitujú z rovnako vysokých štandardov, vynikajúceho naplnenia ich očakávaní a možnosti neobmedzeného využívania všetkých produktov na celom svete.

Výsledkom zásadovej filozofie kvality firmy Rittal sú medzinárodne schválené certifikácie, ako napr. DIN EN ISO 9001:2008.

Rozhodujúcim je pri certifikáciách zodpovedné zaobchádzanie s cennými zdrojmi a ochrana človeka a životného prostredia. Za toto presvedčivé prepojenie ekonomiky a ekológie získala firma Rittal certifikácie podľa DIN EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Celosvetová miera pre najvyššie štandardy produktu

Výsledkom presadenia našej nekompromisnej filozofie kvality sú medzinárodne schválené certifikácie. Okrem rozsiahlych certifikácií produktov podľa celosvetových štandardov, akreditácie laboratória pre kvalitu prostredníctvom Nemeckého akreditačného strediska DAkkS a Underwriters Laboratiories UL je dôležitým celosvetové presadenie systému manažmentu kvality a celosvetová certifikácia prostredníctvom Nemeckej spoločnosti pre certifikáciu systémov manažmentu s r. o. (DQS). Tak dosahujeme náš cieľ – našim partnerom kdekoľvek na svete poskytnúť rovnako dobrý servis a rovnako dobré produkty.

Skúšobné metódy

Kontrola kvality – orientácia na zákazníka blízka praxi a pri najnovšom stave techniky!

Každý deň musia naše systémy skriňových rozvádzačov a skríň firmy Rittal zas a znova vo vlastných podnikových laboratóriách kvality dokazovať, že na základe nekompromisne vysokých štandardov slúžia maximálnemu úžitku zákazníka.

 • Vždy vynikajúco odtienené

  Produkty Rittal v testovacom laboratóriu EMK

 • Studené ako ľad

  Simulácia extrémnych klimatických podmienok v chladiacich a výhrevných komorách

 • Stabilné pomery

  Mechanický záťažový test tlakovými a ťažnými silami

 • Na tisícinu milimetra presne

  3D meranie

 • Prach nemá žiadnu šancu

  Kontrola hustoty častíc podľa EN 60529, IP 54 a IP 64

 • Plný kontakt

  Kontrola spájacieho odporu ochranného vodiča a izolačného odporu podľa EN 50298

 • Vodotesná záležitosť

  Test striekajúcou vodou podľa EN 60529 alebo UL 50

 • Na milimeter presne

  Kvalita aj vo výrobe