Produkty a ochrana životného prostredia

Produkty a ochrana životného prostredia Rittal

Informácie o ochrane životného prostredia Rittal

 • Zoznam zákazov a deklarácií AA-TL035 Rittal

  Zoznam zákazov a deklarácií AA-TL035 Rittal si môžete stiahnuť v nemeckom a anglickom jazyku.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Registrácia, hodnotenie, povolenie a obmedzenie chemických látok

  Čo je REACH?
  Registrácia, hodnotenie, autorizácia (povolenie) chemikálií – nové právo o používaní chemikálií v rámci EÚ.

  Kľúčové aspekty sú:

  • Jednoznačná regulácia registrácie a povolenia „chemikálií“. Všetky „látky“ (chemikálie) od určitého vyrobeného/importovaného množstva v tonách ročne musia byť registrované výrobcami/importérmi. Registrácia sa vykonáva výlučne v spoločnosti Europäische Chemieagentur (EchA).
  • Zmena dôkazného bremena na výrobcu „chemikálií“. Výrobca musí svojich zákazníkov „aktívne“ informovať o používaní „pochybných látok“ v zmysle smernice REACH, príp. im ponúknuť alternatívy. To znamená, že firma Rittal musí prostredníctvom svojich dodávateľov vykonávať „aktívne“ informovanie a následne musí firma Rittal „aktívne“ informovať aj svojich zákazníkov.
  • No Data – No Market (žiadna registrácia – žiadne uplatnenie na trhu)

 • Samostatné informovanie sa o ozóne

  Produkty klimatizácie firmy Rittal spĺňajú nariadenie o ozóne (ES) č. 1005/2009.

  Nami používané chladivá sú chladivá HFC neobsahujúce FCKW. Neobsahujú žiaden podiel chlóru a ich potenciál na ozónové odbúranie (ODP) je nulový.

  Rittal používa nasledujúce chladivá:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Tieto chladivá nespadajú pod nariadenie o ozóne (ES) č. 1005/2009 regulujúce látky a nepatria ani do skupiny halónov. Nasledujúce produkty firmy Rittal sú plnené chladivami:

  • Chladiace jednotky skriňových rozvádzačov (R134a)
  • Dvere, skrine, bočnice klimatizácií (R134a)
  • Spätné chladiace zariadenia (R134a, R407C alebo R410A)

  Ďalšie informácie o chladivách používaných firmou Rittal nájdete na príslušných katrách bezpečnostných údajov.

 • Zákon o batériách

  Informácia pre zákazníkov o vrátení priemyselných batérií

  Firma Rittal GmbH & Co. KG je len v zriedkavých prípadoch prvotným uvádzateľom priemyselných batérií do prevádzky. Firma Rittal zásadne odoberá prázdne batérie bezplatne späť v dodávacích centrách, príp. hlavnom sídle. V závislosti od veľkosti firmy je možné vydať rôzne nariadenia týkajúce sa jednotlivých prípadov, ktoré zahŕňajú buď vrátenie a zhodnotenie batérií povolanými firmami, alebo príslušné zmluvné dohody so zákazníkmi.