Stupne krytia IP

Stupne krytia podľa IEC 60 529 (EN 60 529)

Označovanie stupňa krytia IP sa vykonáva pomocou dvoch číslic:

 

Stupne krytia na ochranu pred dotykom a cudzími telesami: prvá číslica

Prvá
číslica
Názov Vysvetlenie
1 Ochrana proti pevným cudzím telesám s priemerom 50 mm a viac Sonda, guľa s priemerom 50 mm, nesmie úplne vniknúť1).
2 Ochrana proti pevným cudzím telesám s priemerom 12,5 mm a viac Sonda, guľa s priemerom 12,5 mm, nesmie úplne vniknúť1).
Kĺbový skúšobný prst môže vniknúť až po dĺžku 80 mm, musí byť však dodržaná dostatočná vzdialenosť.
3 Ochrana proti pevným cudzím telesám s priemerom 2,5 mm a viac Sonda, guľa s priemerom 2,5 mm, nesmie vôbec vniknúť1).
4 Ochrana proti pevným cudzím telesám s priemerom 1,0 mm a viac Sonda, guľa s priemerom 1,0 mm, nesmie vôbec vniknúť1).
5 Ochrana proti prachu Vniknutiu prachu nie je možné úplne zabrániť, no prach nesmie vniknúť v takom množstve, aby bola ovplyvnená práca prístroja alebo bezpečnosť.
6 Prachotesnosť Do skrine nesmie vzniknúť prach pri podtlaku 20 mbar.

1) Celý priemer sondy nesmie prechádzať otvorom skrine.

 

Stupeň krytia týkajúci sa ochrany proti vode: druhá číslica

Druhá
číslica
Názov Vysvetlenie
1 Ochrana proti kvapkajúcej vode Zvislo padajúce kvapky nesmú mať žiadne škodlivé účinky.
2 Ochrana proti kvapkajúcej vode, ak je skriňa naklonená až o 15° Zvislo padajúce kvapky nesmú mať žiadne škodlivé účinky, ak je skriňa naklonená až do uhla 15° na oboch stranách zvislice.
3 Ochrana proti rozprašovanej vode Voda, ktorá je rozprašovaná v uhle až 60° na oboch stranách zvislice, nesmie mať škodlivé účinky.
4 Ochrana proti striekajúcej vode Voda, ktorá je z každého smeru striekaná proti skrini, nesmie mať žiadne škodlivé účinky.
5 Ochrana proti prúdu vody Voda, ktorá je z každého smeru nasmerovaná proti skrini ako prúd vody, nesmie mať žiadne škodlivé účinky.
6 Ochrana proti silnému prúdu vody Voda, ktorá je z každého smeru nasmerovaná proti skrini ako silný prúd vody, nesmie mať žiadne škodlivé účinky.
7 Ochrana proti účinku pri dočasnom ponorení do vody Voda sa nesmie vyskytnúť v takom množstve, ktoré by spôsobilo škodlivý účinok, ak je skriňa dočasne za stanovených podmienok tlaku a času ponorená do vody.
8 Ochrana proti účinkom pri trvalom ponorení do vody Voda sa nesmie vyskytnúť v takom množstve, ktoré by spôsobilo škodlivý účinok, ak je skriňa trvale ponorená do vody za podmienok, ktoré si musia dohodnúť výrobca a používateľ. Podmienky
musia byť však náročnejšie ako pre číslicu 7.
9 Voda pri vysokotlakovom čistení/čistení prúdom pary Voda, ktorá je z každého smeru za silne zvýšeného tlaku nasmerovaná proti skrini, nesmie mať žiadne škodlivé účinky.

Príklad pre uvedenie stupňa ochrany: napr. IP 43:
Prvá číslica = 4:
Ochrana proti pevným cudzím telesám s priemerom 1,0 mm a viac
Druhá číslica = 3:
Ochrana proti rozprašovanej vode