Na novú web stránku rittal.sk

História

Míľniky

na ceste za vedúcim postavením na trhu

Inovácia Made in Germany – 60-te roky

 • 1961: Vynájdenie sériového skriňového rozvádzača: Úplne prvé založenie firmy Rittal
 • 1964: Prvé zahraničné zastúpenie firmy Rittal v Holandsku
 • 1969: Spustenie výroby veľkého skriňového rozvádzača RS

Rýchla internacionalizácia –70-te roky

 • 1971: Prvá dcérska spoločnosť Rittal vo Švédsku
 • 1974: Friedhelm Loh preberá vedenie podniku
 • 1977: Preloženie sídla podniku do Herbornu
 • 1979: Založenie ďalších dcérskych spoločností v Európe

Expanzia do zámoria – 80-te roky

 • 1982: Zavedenie oblasti produktov týkajúcich sa distribúcie prúdu
 • 1982: Založenie dcérskej spoločnosti Rittal s vlastnou výrobnou prevádzkou v USA
 • 1983: Zavedenie oblasti produktov týkajúcich sa klimatizácie
 • 1984: Vlastná výrobná prevádzka v Anglicku
 • 1985: Zavedenie nového skriňového rozvádzača PS 4000 na trh – už po troch rokoch sa stal celosvetovým štandardom
 • 1988: Otvorenie trhu budúcnosti IT za pomoci novej línie produktov

Veľká ofenzíva kvality – 90-te roky

 • 1991: Začiatok angažovania sa v nových spolkových republikách, centrum pre dodávanie Bad Köstritz
 • 1993: Začiatok expanzie do východnej Európy a Ázie
 • 1994: Certifikácie podľa ISO 9001 a 1997: ISO 14001
 • 1997: Moderný zásielkový sklad v Haiger
 • 1999: Zavedenie platformy skriňového rozvádzača TS 8

Celosvetové štandardy – nové milénium

 • 2004: Nové systémové riešenie RimatriX5 pre výpočtové centrá
 • 2007: Zavedenie Rittal Service International
 • 2008: Prepojenie poradenstva, produktov a servisu do systému Rittal na základe systémovej platformy TS 8
 • 2011: 50-ročné jubileum firmy; TS 8 je celosvetovým štandardom, v obehu cez 7,7 mil.