Na novú web stránku rittal.sk

Princípy podniku

Základ úspechu

Zažité hodnoty spájajú majiteľov, vedenie a personál. To sa prejavuje v našej úspešnej spolupráci a sociálnom angažovaní sa.

1. Spolupráca všetkých zamestnancov orientovaná na cieľ je kapitálom nášho podniku.

2. Sú nám jasné súvislosti medzi kvalifikáciou, motiváciou a úspechom podniku, t. z. podporujeme našich zamestnancov v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a naši zamestnanci sa podieľajú na celkovom úspechu.

3. Naši zákazníci sú pre nás partnermi a rozhodujú o úspechu nášho podniku:

  • Želania a problémy našich zákazníkov musíme riešiť, pretože len vďaka nim vytvárame zisk a zaisťujeme si tak našu budúcnosť!
  • Naše produkty musia pre zákazníka znamenať jasné výhody a úžitok, predovšetkým kvalitu, technické vyhotovenie, rozsah sortimentu a schopnosť dodávky!

4. Musíme byť rýchlejší a lepší ako konkurencia. Tento náskok musíme našim zákazníkom dennodenne zas a znovu dokazovať!

5. Našimi ideami a kreativitou si zaistíme náskok, t. z. musíme neustále hľadať nové podnety a myšlienky a usilovať sa o ich dôsledné a profesionálne presadenie!

6. Dokonalé ovládanie obchodných procesov zaisťuje našu existenciu a umožňuje nám reagovať na požiadavky budúcnosti!

7. Naším cieľom je budovanie dlhodobého partnerského vzťahu s našimi dodávateľmi. Predpokladom je konkurencieschopnosť týkajúca sa kvality, servisu dodávania, ceny a optimálneho riešenia problému!

8. Celú našu energiu sústredíme na dokonalú a hospodárnu výrobu našich produktov, ich profesionálny predaj a spoľahlivé dodanie!

9. Sme si vedomí našej zodpovednosti voči životnému prostrediu a okoliu, v ktorom žijeme. Chceme ich spoluutvárať a zlepšovať!

10. Tvoríme systém
– rýchlejšie – lepšie – všade.

Úspešnosť v číslach

Dobré princípy tvoria základ pre úspešné hospodárenie.
Tu sa dozviete o aktuálnych údajoch týkajúcich sa podniku:

Čísla a fakty