Rittal ženie internacionalizáciu dopredu

Downloads Tlacový text (Download) Obrázok
Globálne ústredie firmy Rittal v Herborne: Prostredníctvom novej dcérskej spolocnosti v Indonézii sa teraz bude odtialto riadit celkovo 64 dcérskych spolocností na celom svete.

2012-06-11. Firma Rittal, predajca skrinových rozvádzacov a systémov, založila v Indonézii dcérsku spolocnost. Výstavba siete predaja a servisu v juhovýchodnej Ázii je dalším krokom pri internacionalizácii podniku.

Sídlom novej dcérskej spolocnosti Rittal je hlavné mesto Indonézie – Jakarta, ktorá je súcasne aj najväcším mestom juhovýchodnej Ázie a oblastou s najväcšou koncentráciou obyvatelstva na svete.

„Jakarta je jedno z najdôležitejších hospodárskych centier juhovýchodnej Ázie a vynikajúcim miestom pre novú dcérsku spolocnost“, hovorí Helmut Binder, Executive Vice President pre Áziu, Pacifik, Stredný východ a Afriku vo firme Rittal. „Prostredníctvom novej dcérskej spolocnosti rozvíjame naše zastúpenie v dôležitej juhovýchodnej oblasti Ázie.“

„Indonézia má okolo 240 miliónov obyvatelov a za posledné roky dosiahla konštantný nárast výrazne nad pät percent. Ekonomická sila krajiny a dopyt po našich produktoch podciarkujú nutnost sa intenzívnejšie zaoberat týmto atraktívnym trhom“, hovorí o dôvodoch podniku Manuel Hüsken, Director International Sales firmy Rittal, ktorý zodpovedá za rôzne regióny v Ázii.

V juhovýchodnej Ázii má už firma Rittal dcérske spolocnosti v Malajzii, Singapure, Thajsku a Vietname. V Cíne a Indii prevádzkuje firma Rittal vlastné výrobné závody. Celosvetový líder v predaji systémov pre skrinové rozvádzace, distribúciu prúdu, klimatizáciu, infraštruktúru IT, ako aj softvér a servis má 10 výrobných prevádzok, 64 dcérskych spolocností a 40 zastúpení a celkovo 10 000 zamestnancov.