Na novú web stránku rittal.sk

Produktová základňa

Nekonečné možnosti z jednej ruky

Naše produkty tvoria základ pre „Systém Rittal.“ Vďaka modulárne konštruovanej architektúre systému je možné naše riešenia presne prispôsobiť vašim potrebám a požiadavkám – celkom individuálne, v závislosti od veľkosti podniku či odboru, priamo zo sériovej výroby.

Systémovou platformou pre „Systém Rittal“ je skriňový rozvádzač TS 8, ktorý je možné nasadiť aj ako IT rack. Okrem toho ponuka Rittal zahŕňa veľký počet typov skríň – od malých skríň cez kompaktné skriňové rozvádzače až po kompletné skriňové systémy.

V oblasti distribúcie prúdu ponúka „Systém Rittal“ na základe systému spínacích zariadení Ri4Power a systému distribúcie prúdu RiLine bezpečné zásobovanie energiou pre takmer všetky prípady použitia.

Tam, kde sa hobľuje, padajú hobliny – naše riešenia pre klimatizáciu sa postarajú o to, aby bolo stratové teplo použitých komponentov efektívne odvedené. Naša paleta produktov pritom siaha od zdokonalených ventilátorov s filtrom pre priemyselné skrine po premyslené koncepty chladenia pre infraštruktúru IT.

Či ide o mikro výpočtové centrum, alebo o samostatne stojace riešenie pre stredne veľké firmy, alebo o kompletné výpočtové centrum: Pre infraštruktúru IT ponúka firma Rittal koncepty a produkty v každom usporiadaní podľa veľkosti.

V závislosti od stavebnicového princípu umožňuje „Systém Rittal“ takmer nekonečné množstvo použití. A to všetko z jednej ruky.