Na novú web stránku rittal.sk

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Celok je viac ako súčet jeho častí. To platí aj pre „Rittal – The System.“ Preto sme naše inovatívne produkty z oblasti skriňových rozvádzačov, distribúcie prúdu, klimatizácie a infraštruktúry IT spojili do jednej systémovej platformy. Doplnením o naše rozsiahle softvérové nástroje a celosvetový servis vytvárame pre vás jedinečnú pridanú hodnotu.