Na novú web stránku rittal.sk

Softvér

Dômyselné riešenie za pomoci softvéru Rittal

Od plánovania, projektovania a konfigurácie spínacích a riadiacich zariadení až po monitorovanie infraštruktúry IT: Mnohostranné inteligentné nástroje vás podporujú pri optimálnej implementácii a použití systému Rittal.

  • Kratšie doby plánovania umožňuje CAD knižnica súčiastok RiCAD-3D, ktoré vďaka 3D výkresom pre produkty Rittal značne redukujú náklady za inžinierske činnosti a konštrukciu.

  • Pomocou Rittal Therm je možné vopred vypočítať potrebu klimatizačného systému skriňových rozvádzačov a vytvoriť tak chladiace jednotky presne prispôsobené individuálnym potrebám.

  • Na základe Rittal Power Engineering je projektovanie a distribúcia prúdu spínacích zariadení rýchlejšia a bezpečnejšia.

  • Pomocou Rittal RiZone je možné úplne bez problémov manažovať a monitorovať celé výpočtové centrá – od zásobovania prúdom a distribúcie prúdu cez chladenie až po bezpečnostný systém.

  • Tieto a ďalšie inteligentné nástroje a konfigurátory vám pomôžu, aby ste pomocou systému Rittal dosiahli najvyššiu efektívnosť a hospodárnosť.

Inteligentné nástroje