Základ nášho úspechu

Rittal firemné zásady

Vlastníkov, vedenie a pracovnú silu spoločnosti spájajú spoločné hodnoty. To sa odráža v našej úspešnej spolupráci a spoločenských záväzkoch.

  1. Hlavným plusom našej firmy je tímová spolupráca všetkých našich zamestnancov.
  2. Poznáme súvislosti medzi kvalifikáciou a motiváciou zamestnancov a úspechom firmy. Preto podporujeme našich spolupracovníkov v oblasti vzdelávania aj ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a nechávame ich podieľať sa na celkovom úspechu firmy.
  3. Naši zákazníci sú pre nás partnermi, ktorí rozhodujú o našom úspechu.
  4. Priania a problémy našich zákazníkov iniciatívne riešime, pretože vďaka nim získavame finančné zdroje a zabezpečujeme našu budúcnosť. Naše produkty a služby musia zákazníkovi poskytovať vynikajúce úžitkové vlastnosti a jasné výhody, predovšetkým v kvalite, technickom prevedení, spektre sortimentu a dodacích lehotách.
  5. Chceme byť rýchlejší a lepší ako konkurencia . O tom sme pripravení našich zákazníkov denne presviedčať.
  6. Naše nápady a tvorivé schopnosti nám zaisťujú náskok. Preto hľadáme stále nové podnety a myšlienky a usilujeme sa o ich dôsledné a profesionálne uplatňovanie.
  7. Dokonalé zvládnutie obchodných procesov nám zaručuje dlhodobú existenciu a umožňuje aktívne reagovať na budúce požiadavky.
  8. Budujeme dlhodobé partnerské vzťahy s dodávateľmi, ktorí sú konkurencieschopní v kvalite, dodacích lehotách aj cene a ústretoví v komunikácii.
  9. Usilujeme sa o to, aby sme naše komponenty aj systémové riešenia vyrábali kvalitne a efektívne a aby sme našu profesionalitu preukazovali ako v predaji, tak v spoľahlivosti dodávok.
  10. Sme si vedomí zodpovednosti k nášmu životnému prostrediu a okoliu, v ktorom žijeme. Chceme ho spoluvytvárať a zlepšovať. Budujeme systém - rýchlejší - lepší - dostupnejší..

Zodpovednosť

Každý zamestnanec je dôležitý

Spoločenská zodpovednosť za miestnych obyvateľov a životné prostredie aj za naše výrobky, riešenia a výrobu má v spoločnosti Rittal a v skupine Friedhelm Loh Group dlhoročnú tradíciu.

Silná skupina so silnými vyhliadkami

Kariéra

Spoločnosti skupiny Friedhelm Loh Group sú svetovými technologickými lídrami vo svojich odboroch.