Naša zodpovednosť rodinného podniku

Každý zamestnanec je dôležitý

Spoločenská zodpovednosť za miestnych obyvateľov a miestne prostredie, ako aj za naše výrobky, riešenia a výrobu má dlhoročnú tradíciu v spoločnostiach Rittal a Friedhelm Loh Group. Majiteľ a jeho rodina, ako aj celá pracovná sila žijú podľa týchto hodnôt, či už vo forme každoročného charitatívneho daru na Vianoce alebo špeciálnych kampaní zameraných na získanie finančných prostriedkov pre medzinárodné humanitárne agentúry v čase krízy a katastrofy.

Rittal Foundation je kľúčovým prvkom sociálneho záväzku spoločnosti. Charitatívnu nadáciu založil na jeseň 2011 profesor Friedhelm Loh, majiteľ a generálny riaditeľ skupiny Friedhelm Loh Group, pri príležitosti 50. výročia spoločnosti. Nadácia sa venuje podpore sociálnych vecí, vzdelávania a kultúry.

Sústredením sa na projekty v bezprostrednej geografickej blízkosti sídla spoločnosti podtrhujeme jej väzby na miestnych obyvateľov a naše poslanie pomáhať utvárať a zlepšovať sociálny rozvoj v našom prostredí ako top zamestnávateľ regiónu je jeho jasným spôsobom.

Ochrana životného prostredia je najvyššou prioritou pri zmene usporiadania našich výrobných závodov. Napríklad závod na úpravu striekaním v novej továrni Rittal v Haiger nevyrába takmer žiadnu odpadovú vodu. Odpadové teplo zo závodu je smerované do vykurovacieho okruhu pre výrobnú halu, čo zase výrazne znižuje našu spotrebu energie.

Pravideľné dary

Dávať ľuďom v núdzi malú nádej - to motivuje zamestnancov skupiny Friedhelm Loh Group na to, aby každý rok poskytovali tradičné každoročné dary. V roku 2018 spoločne s majiteľom prof. Friedhelma Lohe vybrali 200 000 eur, z ktorých majú prospech...

Chladná hlava, horúce srdce

"Samotná ochrana životného prostredia je samozrejmá. Ide len o to ako sa k tomu postavíme!" Vedúca závodu Nicola Salandini a jej 430 kolegov zo závodu Rittal vo Valeggio sul Mincio v severnom Taliansku odpovedajú na globálnú klimatickú...

Stážisti podajú pomocnú ruku

V lete 2019 nadácia Rittal oficiálne sponzorovala starostlivosť o biotop v spolupráci s Naturland Foundation Hessen e.V., okresným združením Lahn-Dill.

Rozhýbte región

Zariadenie starostlivosti o deti v Pusteblume v Eibelshausene chcelo, aby bola jeho veľká telocvičňa flexibilnejšia a aby poskytovala vnútorný priestor, kde by sa deti mohli hrať aj s hračkami.