Veri koruma beyanı

Kişisel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir.

Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. (bundan böyle Rittal olarak anılacaktır) olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında korunması bizim için çok önemlidir. Web sitemizi ziyaret ederken kendinizi güvende hissetmenizi isteriz. Aşağıda, web sitemizi ziyaretiniz sırasında Rittal tarafından hangi bilgilerin toplandığına ve bunların nasıl kullanıldığına dair bilgileri bulabilirsiniz.

Kişisel veriler

Genel olarak, web sitemizi kullanmak için kişisel verilerinizi girmeniz gerekli değildir. Ancak, hizmetlerimizden tam olarak yararlanabilmeniz için kişisel verilerinize ihtiyacımız olabilir. Kişisel veriler "belirli veya kimliği belirlenebilir bir gerçek kişinin kişisel veya olgusal durumları hakkında özel bilgilerdir. Bir yandan bunlar, doğrudan sizinle ilgili bilgilerdir, örneğin doğru adınız, adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz. Bu aynı zamanda, gerçek kimliğinizi doğrudan ifşa etmeyen, ancak sizinle ilişkilendirilebilecek - sık kullanılan web siteleri veya bir sayfanın kullanıcı sayısı veya IP adresiniz gibi bilgileri de içerir. Bu nedenle, aşağıdakiler geçerlidir: Kişisel verileri yalnızca yasaların izin vermesi durumunda, tekliflerimizden birinin kullanımı için gerekli olması durumunda veya verilerin toplanmasına izin vermeniz durumunda toplar, kullanır ve aktarırız.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sunucumuz istekte bulunan bilgisayarın (IP adresi), sitemizde ziyaret ettiğiniz web sitelerinin bağlantı verilerini, ziyaretin tarihini ve süresini, tarayıcının tanımlayıcısını ve kullanılan işletim sistemini ("kullanıcı aracısı" olarak adlandırılır) ve bizi ziyaret ettiğiniz web sitesini ("yönlendiren" olarak adlandırılır) sistem güvenliği amacıyla geçici olarak saklar. Bu veriler tarafımızdan istatistiksel amaçlarla değerlendirilir. Bu özetlenmiş bir biçimde yapılır, her kullanıcının geriye doğru takibi yapılmaz. Bunun dışındaki adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi ek kişisel bilgiler, kendi rızanız ile örn.sanal bir başvuru bağlamında, iletişim formu aracılığıyla bir bilgi talebi veya bir haber bültenine veya sanal mağazaya kaydolurken vermeniz dışında, toplanmaz.

Bize belirli verileri örneğin bir başvuru durumunda, elektronik olarak sağlamak istemiyorsanız, bizimle örneğin posta yoluyla resmi e-mail adresimiz üzerinden irtibata geçmek sizin kararınıza bağlıdır.

Kişisel verilerin kullanımı ve aktarımı

Kişisel verilerinizi, istek ve taleplerinizi yerine getirmek, yani genellikle sizinle akdedilen sözleşmeyi işleme koymak, sanal başvurunuz çerçevesinde talebinizi yanıtlamak veya kayıt olduğunuz haber bültenini size göndermek için kullanırız. Bu verileri yalnızca bize önceden onay vermeniz veya - yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde - itiraz etmemeniz halinde, ürünle ilgili anketler ve pazarlama amaçları için de kullanırız. Kişisel verileriniz ancak sözleşmenin işlenebilmesi için gerekli olması veya açık rızanızın olması veya yasal düzenlemelerin aktarıma izin vermesi durumunda üçüncü kişilere aktarılır. Bir hizmeti sağlamak veya bir talebi yanıtlamak için kişisel verilerin harici bir hizmet sağlayıcıya aktarılması gerekiyorsa, veri korumasına ilişkin yasal hükümlere uyulmasını sağlamak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri almaktayız. Ayrıca harici hizmet sağlayıcılarımızı, ilgili yasal veri koruma düzenlemelerine uymaya, onları gizli tutmaya ve kişisel verileri artık gerekmedikçe derhal silmeye mecbur etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması & İşlenmesi

Kişisel verilerin korunması, Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. olarak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Müşterilerimizin yanı sıra tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

AMAÇ

Bu politikanın ana amacı; Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. olarak hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti hakkında ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, çalışanlarımız, kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin yanı sıra, üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” veya çerezler olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, imzaladığınız Sözleşmeler, sunulan Ticari Teklifler, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız, taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; çağrı merkezimiz, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan veriler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir. Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin müşteri ve iş ortaklarından elde etmiş olduğu verilerin işlemesindeki amaçlar aşağıdaki şekildedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerişinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. tarafından müşteri ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. ’nin taraf olduğu sözleşmelerin Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışanların, misafirlerin ve Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçları içerir.

KAPSAM

Bu Politika; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar.

Kişisel Veri kavramı tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

Müşteri verileri; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, ilgili müşterilerinden aşağıda belirtilen veri toplama yöntemlerinin birisiyle ve müşterinin vermiş olduğu rıza kapsamında işlenmektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Topladığımız veriler aşağıdaki belirtmiş olduğumuz üzere iki kategori altında toplanabilir:

1.
Kimlik Tanımlı Veriler: İşbu veriler, tarafınıza ilişkin tüm kimlik bilgilerini ifade eder. Bu bağlamda sitemizi kullanırken toplamakta olduğumuz Kimlik Tanımlı Veriler, ad - soyad, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, İnternet Protokolü ("IP") adresi, işveren ve mesleki göreve ilişkin verileri içerebilmektedir. Kimlik Tanımlı Veriler, bir sistemi kullanmak üzere kayıt yapıldığı sırada, bir ürün veya servis siparişi esnasında, belli promosyon eylemlerinde bulunulduğunda, sözleşme imzalandığında, müşteri ziyaretleri sırasında, anket doldurulurken ve tarafımızla iletişime geçildiği sırada talep edilmektedir. Bu sırada tarafımızca paylaşmış olduğunuz veriler, Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. tarafından KVKK kapsamında ilgili teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle işlenmekte ve amaç doğrultusunda muhafaza edilmektedir.

2.
Kimlik Tanımlı Olmayan Veriler: İşbu veriler, başlı başına bir kişiyi tanımlamakta yeterli olmayan verileri ifade etmektedir. Bu bağlamda sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada topladığımız kimlik tanımlı olmayan veriler; bu siteye girmeden önce ziyaret edilmiş olan internet sitesinin Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisini (URL, Uniform Resource Locator), site içerisinde hangi sayfaların ziyaret edildiğini, sonrasında gidilen URL sayfasını, siteye girmek için kullanılan tarayıcıyı, siteye girildiği esnada kullanılan her türlü arama terimini içermektedir. İşbu Gizlilik İlkelerinde, yukarıda belirtmiş olduğumuz verilerin toplanabilmesi için tanımlama bilgilerinin (cookie) tarafımızca ne şekilde kullanıldığı ve işbu verileri toplamaya yarayan diğer teknolojilerle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin müşteriler ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, müşteri verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’ye bağlı iştirak şirketlerine,
 • Bağlı bulunduğumuz Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’nin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’ye ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
 • Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıylaRittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’ye
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN

Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak veya sitemizi kullanarak kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.
Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.; şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş.’ne ürün veya hizmet sağlayan 3. Kişiler.

İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Rittal Elektrik ve Bilişim Teknolojisi Sistemleri A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirket merkezimize noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.

Bülten

Haber bültenlerimizden birini almak istemeniz halinde geçerli bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulayabileceğimiz bilgilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Başka veri toplanmaz. Bu veriler sadece haber bülteni göndermek için kullanılacak ve üçüncü şahıslara aktarılmaz. Haber bültenine kayıt olduğunuzda e-posta adresinize ek olarak IP adresinizi ve kayıt saatinizi/tarihinizi de kaydederiz. Bu, yalnızca üçüncü bir tarafın e-posta adresinizi kötüye kullanması ve haberiniz olmadan haber bülteni almak için kaydolması durumunda kanıt sağlamak amacıyla yapılır. Verilerin, e-posta adresinin ve haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, haber bülteninin kendisindeki bir bağlantı aracılığıyla veya burada veya aşağıda yer alan iletişim seçeneklerine bir ileti gönderilerek yapılabilir.

HubSpot

Bu web sitesi, İrlanda'da şubesi bulunan ABD'li bir yazılım sağlayıcısı olan HubSpot Inc. (HubSpot Inc., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, İrlanda, Telefon: +353 1 5187500) tarafından sağlanan bir hizmet olan HubSpot'u sanal pazarlamamızın farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kullanmaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra buna ek olarak:

 • İçerik yönetimi (örn. web sitesi içeriği)
 • E-posta ile pazarlama (haber bültenleri ve otomatik postalar, örneğin güncellemeler hakkında bilgi için)
 • Sosyal medya yayınlama ve raporlama (örn. LinkedIn)
 • Raporlama (örn. işlem kaynakları, erişimler vb.;)
 • İletişim yönetimi (örn. kullanıcı segmentasyonu ve CRM)
 • Açılış sayfalarının ve iletişim formlarının sağlanması

HubSpot, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayan "web işaretçileri" ve ayrıca "çerezler" kullanır. HubSpot, ziyaret ve ziyaret ettiğiniz sayfalar hakkında raporlar oluşturmak için toplanan bilgileri (örn. IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve erişilen sayfalar) bizim adımıza değerlendirir. Genel olarak çerezlerin kaydedilmesini istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı kullanarak istediğiniz zaman çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz.

HubSpot aracılığıyla topladığımız veriler, tarafımızca yalnızca hazır edim ve pazarlamamızı optimize etmek için kullanılır. Verileriniz daha sonra web sitemizin bir ziyaretçisi olarak sizinle iletişim kurmak ve şirketimizin hangi hizmetlerinin sizi ilgilendirdiğini belirlemek için tarafımızdan kullanılabilir. E-posta haberlerimize abone olursanız ve çalışmaları ve diğer belgeleri indirirseniz, HubSpot ile ek bilgilerinizi (özellikle adınız/e-posta adresinizi) kullanarak ziyaretlerinizi kişisel olarak kaydedebilir ve gerekirse sizi tam olarak tercih ettiğiniz konular hakkında bilgilendirmek için kullanabiliriz. HubSpot yardımıyla kayıt hizmetimizi de sunuyoruz. Kayıt hizmeti, web sitemizin bir ziyaretçisi olarak şirketimiz hakkında daha fazla bilgi edinmenizi, içerik indirmenizi ve bize iletişim bilgilerinizi ve kendiniz ve şirketiniz hakkında daha fazla bilgi vermenizi sağlar. Yasaların gerektirdiği durumlarda, verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi için önceden ve ayrıca sizden onayınızı isteyeceğiz.

HubSpot aracılığıyla topladığımız veriler, yüklenicimiz HubSpot'un ABD'deki sunucularında saklanmaktadır. Bunun AB veri koruma hukukunun, özellikle de Federal Veri Koruma Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli koşulları oluşturduk. HubSpot Inc.„EU - US Privacy Shield Frameworks “ sertifikalıdır ve TRUSTe Privacy Seal ve ayrıca “ tabidir. HubSpot'un eksiksiz veri koruma hükümlerini burada bulabilirsiniz. HubSpot sizi burada ayrıca HubSpot Inc.'in AB veri koruma yönetmeliklerine uyumu hakkında bilgilendirir. Burada ve burada HubSpot, HubSpot tarafından kullanılan çerezler hakkında bilgi sunar.

Veri koruma Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc.'in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan "çerezler" olarak adlandırılan metin dosyalarını kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Ancak, bu web sitesinde Google Analytics'i “anonymizeIP” kodu ile geliştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasının diğer taraf ülkelerinde Google tarafından önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve burada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmeni adına Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi işletmenine web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmanızın mümkün olamayacağını belirtmek isteriz.

Ayrıca, Google'ın çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) verileri toplamasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engellemek için aşağıdaki bağlantıda mevcut olan tarayıcı eklentisini indirin ve yükleyin. Özellikle mobil cihazlardaki tarayıcılar için tarayıcı eklentisine alternatif olarak aşağıdakilere bağlantıya tıklayarak da Google Analytics'in veri toplamasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesini ileride ziyaret ettiğinizde verilerinizin toplanmasını engelleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanır. Devre dışı bırakma çerezi yalnızca bu tarayıcıda ve yalnızca web sitemiz için geçerlidir ve cihazınızda saklanır. Bu tarayıcıda çerezleri silerseniz, devre dışı bırakma çerezini yeniden ayarlamanız gerekir. Ayrıca, istatistiksel amaçlarla çift tıklama çerezlerinden ve AdWords'ten gelen verileri değerlendirmek için Google Analytics'i kullanıyoruz. Bunu istemiyorsanız, bunu Reklam Tercihleri Yöneticisi üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://www.google.com/analytics/terms/de.html veya https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Sosyal yer imleri

Web sitemize (örn. Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing, Youtube) sosyal yer imleri entegre edilmiştir. Sosyal yer imleri, böyle bir hizmetin kullanıcılarının bağlantı ve haber raporları toplamak için kullanabilecekleri İnternet okuma işaretleridir. Bunlar sadece ilgili hizmetlere bağlantı olarak web sitemizde yer almaktadır. Ancak entegre grafiğe tıkladıktan sonra ilgili sağlayıcının web sitesine yönlendirilirsiniz, yani ancak o zaman kullanıcı bilgileri ilgili sağlayıcıya aktarılır. Bu web sitesini sosyal yer imleriyle kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki veri koruma hükümlerini gözden geçirin. Hizmetlerin teklifimizin dışında kullanımı yalnızca ilgili sağlayıcının veri koruma hükümlerine bağlıdır.

Facebook sosyal eklentileri

Bu teklif, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, İrlanda ("Facebook") tarafından işletilen facebook.com sosyal ağındaki sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanır. Eklentiler, Facebook logolarından biri tarafından tanınabilir (mavi zemin üzerinde beyaz "f", "Beğen" veya bir "yukarıya bakan başparmak" işareti) veya "Facebook Sosyal Eklentisi" ekiyle işaretlenmiştir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümüne buradan göz atılabilir: developers.facebook.com/docs/plugins/ . Bu teklifin böyle bir eklenti içeren bir web sitesini çağırırsanız, tarayıcınız Facebook sunucularıyla doğrudan bağlantı oluşturur. Eklentinin içeriği, Facebook'tan doğrudan onu web sitesine entegre eden tarayıcınıza iletilir. Bu nedenle, bu eklentinin yardımıyla Facebook'un topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle bilgi düzeyimize göre sizi bilgilendiririz: https://www.facebook.com/help/186325668085084 .

Eklentileri entegre etmeniz ile Facebook, teklifimizin ilgili sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Aynı anda Facebook'a giriş yaptıysanız, Facebook ziyareti Facebook hesabınıza tayin edebilir. Eklentilerle etkileşime girerseniz, örneğin Beğen düğmesine basar veya bir yorum bırakırsanız, ilgili bilgiler doğrudan tarayıcınızdan Facebook'a gönderilir ve orada kaydedilir. Facebook'a üye değilseniz, yine de Facebook'un IP adresinizi öğrenme ve kaydetme olasılığı bulunmaktadır. Facebook'a göre, Almanya'da yalnızca anonimleştirilen bir IP adresi kaydedilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra gizliliğinizi korumak için ilgili hakları ve ayar seçeneklerini Facebook'un veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/ . Facebook üyesiyseniz ve Facebook'un bu teklif aracılığıyla sizinle ilgili veri toplamasını ve bunları Facebook'ta depolanan üye verilerinize bağlamasını istemiyorsanız, web sitesini ziyaret etmeden önce Facebook'tan çıkış yapmalısınız. Facebook profil ayarlarında, verilerin reklam amaçlı kullanımına ilişkin başka ayarlar ve itirazlar da mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Twitter

Bu teklif, Twitter hizmetinin düğmelerini kullanır. Bu düğmeler Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ABD (“Twitter”) tarafından sunulmaktadır. Bunlar mavi kuş sembolüne bağlı “Twitter” veya “Takip Et” gibi terimlerden tanınabilirler. Düğmeler yardımıyla bu teklifin bir paylaşımda bulunmak veya sayfasını Twitter'da paylaşmak veya bizi Twitter'da takip etmek mümkündür. Teklifimizin böyle bir düğme içeren bir web sitesini çağırırsanız, tarayıcınız Twitter sunucularıyla doğrudan bağlantı kurar. Twitter düğmelerinin içeriği doğrudan Twitter'dan tarayıcınıza iletilir. Bu nedenle, bu eklentinin yardımıyla Twitter'ın topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bilgi seviyemize göre sizi bilgilendiririz: Bundan sonra, düğmeyi kullandığınızda yalnızca IP adresiniz ve ilgili web sitesinin URL'si iletilir, ancak düğmeyi görüntülemekten başka amaçlar için kullanılmaz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Twitter'ın şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://twitter.com/privacy .

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA'yı, web sitemize otomatik erişim yoluyla müdahaleleri örneğin botlar aracılığıyla kontrol etmek ve önlemek için kullanıyoruz. Bu, bundan böyle "Google" olarak anılacak olan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. AB-ABD veri koruma kalkanına ("EU-US Privacy Shield") göre sertifikasyon sayesinde https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google, ABD'de veri işlerken AB'nin veri koruma gerekliliklerine de uyulacağını garanti eder.

Bu hizmetle Google, bir isteğin gönderildiği web sitesini ve reCAPTCHA giriş kutusunun kullandığı IP adresini belirleyebilir. IP adresinizin yanı sıra Google, bu hizmeti sunmak ve garanti etmek için gerekli olan daha fazla bilgiyi de toplayabilir.

Yasal gerekçe, DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)'dir. Meşru menfaatimiz, web sitemizin güvenliğinde ve istenmeyen, otomatikleştirilmiş istenmeyen e-posta veya benzeri erişimlere karşı savunmada yatmaktadır. Google https://policies.google.com/privacy adresinde kullanıcı verilerinizin genel kullanımı hakkında daha fazla bilgi sunar.

XING

Bu teklif, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Almanya (“Xing”) tarafından işletilen XING sosyal ağının “Xing” düğmesini kullanır. Düğme, renkli, çoğunlukla petrol renkli bir zemin üzerinde XING teriminden tanınabilir. Bu düğmeyle donatılmış web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla Xing sunucularına kısa süreli bir bağlantı kurulur ve bununla “Xing Paylaş Düğmesi” işlevleri (özellikle sayaç değerinin hesaplanması/görüntülenmesi) sağlanır. Bu nedenle, Google'ın düğmeyle topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bilgi düzeyimize göre sizi bilgilendiririz: Kendi beyanına göre, Xing web sitemiz üzerinden ziyaret edildiğinde sizinle ilgili herhangi bir kişisel veri saklamamaktadır. Kendi beyanına göre, Xing ayrıca IP adreslerini saklamamaktadır; Xing tarafından yapılan beyana göre, Xing Paylaş düğmesi ile çerezler kullanılarak kullanıcı davranışınızın analizi de yapılmamaktadır. Xing Paylaş düğmesindeki mevcut veri koruma bilgileri ve ek bilgiler aşağıdaki web sitesinde görüntülenebilir: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection . Sizin ve gezinme davranışınız hakkındaki verilerin Xing tarafından iletilmesini ve saklanmasını önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce Xing'de oturumunuzu kapatmanız ve tarayıcınızdaki mevcut çerezleri silmeniz gerekir.

LinkedIn

Bu web sitesi, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD ("LinkedIn") tarafından işletilen "linkedin.com" sosyal ağındaki eklentileri kullanır. Bu eklentiler bir LinkedIn logosu ile işaretlenmiştir. Bu eklenti ile donatılmış web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız LinkedIn sunucuları ile doğrudan bağlantı kurar. LinkedIn'in eklenti yardımıyla topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bilgi seviyemize göre sizi bilgilendiririz: Bu eklenti ile donatılmış web sitesini çağırarak, ziyaret ettiğiniz web sitelerimiz LinkedIn'e iletilir. YouTube üyesi olarak giriş yaptıysanız, YouTube bu bilgileri bu platformlardaki kişisel kullanıcı hesaplarınıza tayin eder. Aynı anda LinkedIn'de oturum açtıysanız, LinkedIn bu bilgileri LinkedIn hesabınıza tayin edebilir.

Eklentiyle etkileşime girip girmediğinize bakılmaksızın, eklentiyle donatılmış bir web sitesini çağırdığınızda bilgi alışverişinde bulunulduğunu unutmayın. Eklentiyle etkileşime girerseniz, örneğin Paylaş düğmesine basarsanız, ilgili bilgiler doğrudan tarayıcınızdan LinkedIn'e gönderilir ve orada saklanır. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve verilerin LinkedIn tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra gizliliğinizi korumakla ilgili hakları ve ayar seçeneklerini LinkedIn’in veri koruma açıklamalarının bulunduğu şu adresten edinebilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Sizin ve gezinme davranışınız hakkındaki verilerin LinkedIn tarafından iletilmesini ve saklanmasını önlemek için, web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn oturumunuzu kapatmanız ve tarayıcınızdaki mevcut çerezleri silmeniz gerekir.

YouTube Eklentileri (Videolar)

Bu web sitesi - Google Inc. tarafından temsil edilen - YouTube, LLC, Cherry Ave., ABD ("YouTube") tarafından işletilen Youtube.de/Youtube.com eklentilerini kullanır. Bu düğme ile donatılmış web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, YouTube sunucularına bağlantı kurulur ve bu sırada eklenti, tarayıcınıza bildirilerek web sitesinde görüntülenir. Bu nedenle, YouTube'un düğme ile topladığı ve bilgi seviyemize göre sizi bilgilendirdiği veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur: Bu eklenti ile donatılmış web sitesini çağırarak, ziyaret ettiğiniz web sitelerimiz YouTube’a iletilir. YouTube üyesi olarak giriş yaptıysanız, YouTube bu bilgileri bu platformlardaki kişisel kullanıcı hesaplarınıza tayin eder. Bir videoya tıklama/başlat düğmeleri veya bir yorum göndermek gibi eklentinin işlevlerini kullanırken, bu bilgiler YouTube kullanıcı hesabınıza tayin edilir, bunu ancak eklentiyi kullanmadan önce YouTube'dan çıkış yaparak önleyebilirsiniz. Platform veya eklentiler tarafından verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, YouTube'un veri koruma açıklamalarının bulunduğu şu adresten edinilebilir: https://www.youtube.com .

Çerez kullanımı

Web sitelerimizin kullanıcılarının tercihlerini tanımak ve web sitelerini en iyi şekilde tasarlayabilmek için çerezler ve benzer teknolojiler (bundan böyle topluca "çerezler" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Çerezler, cihazınızda saklanan küçük dosyalardır. Bunlar, cihazınızın web sitemizle önceden iletişim kurup kurmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu şekilde web sitemizin içeriğini ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve böylece sizin için hizmetlerimizi iyileştirebiliriz. Tarafımızdan sadece cihazınızdaki çerez algılanır. Kişisel veriler daha sonra ancak teknik olarak kesinlikle gerekliyse, örneğin korumalı bir oturum açmayı etkinleştirmek için çerezlerde saklanabilir.

Çerezler, web sitemizdeki tüm işlevlerin düzgün çalışması için kesinlikle gereklidir. Bu nedenle, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, öncelikle cihazınızda çerezlerin kullanılmasına ve saklanmasına izin verip vermediğinizi sorarız. Ayrıca, çerezleri daha sonra nasıl kapatabileceğiniz veya bunlara tekrar izin verebileceğiniz konusunda da bilgi veririz.

Çerezlerin kullanımına karşı iseniz, "İzlenmeme çerezi" adı verilen bir çerez yerleştiririz. Böylece web sunucumuz başka çerez yerleştirilmeyeceğini algılar. Bu durumda veya tarayıcınızı genel olarak çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlamanız halinde, teklifimizde işlevsel kısıtlamalar ortaya çıkabilir, örneğin oturum açma alanları veya içerik filtreleri gibi hizmetler sağlanamaz.

Çerez teknolojisi, sosyal eklentiler aracılığıyla sitemize entegre edilen yukarıda belirtilen sosyal ağlar gibi üçüncü taraflar tarafından da kullanılabilir. Bu üçüncü taraf çerezlerine erişimimiz bulunmamaktadır ve kullanımlarını etkileyemeyiz.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Cihazınızda önceden ayarlanmış olan çerezleri istediğiniz zaman silebilir veya tarayıcınızı çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, bu da teklifimizde işlevsel kısıtlamalara yol açabilir. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek için lütfen tarayıcınızın veya cihaz üreticinizin talimatlarına bakın.

Güvenlik

Kişisel verilerinizi kayıp ve kötüye kullanımdan korumak için gerekli teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini aldık. Verileriniz, kamunun erişemeyeceği güvenli bir işletim ortamında saklanır. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmeniz halinde iletilen bilgilerin gizliliğinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. E-postaların içeriği üçüncü şahıslar tarafından görüntülenebilir. Bu nedenle, başvuru belgeleri gibi gizli bilgileri bize yalnızca posta yoluyla göndermenizi veya başvuru portalımızı kullanmanızı öneririz.

Bu veri koruma beyanında yapılan değişiklikler

Hukuki ve/veya kurumsal nedenlerle, zaman zaman veri koruma beyanımızda değişiklik veya düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, çerez sorgusunda size görüntülenen ilgili bağlantıya tıklayarak da otomatik olarak erişebileceğiniz veri koruma beyanımızın güncel versiyonunu dikkate alın. Değişiklikler her zaman ileriye yönelik toplanan kişisel veriler için geçerlidir. Daha önce tarafımızca toplanan ve saklanan verilerin korunması değişiklikten etkilenmez.

Bilgi edinme, düzeltme ve silme haklarınız, itiraz hakkınız

Talep üzerine, sizinle ilgili sakladığımız veriler (ör. isim, adres) konusunda size memnuniyetle bilgi veririz. Size yalnızca kendi verileriniz hakkında bilgi verebiliriz. Bu nedenle, diğer kullanıcıların menfaatleri adına sizden kimliğinizi kanıtlamanızı talep edebileceğimizi anlayışla karşılamanızı rica ederiz.

Talebiniz her şekilde yapılabilir, ancak en azından metin formunu kullanmanızı öneririz. Bunun için en iyisi [tokyurek.n@rittal.com.tr] ya da [info@rittal.com.tr]  e-posta adres seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Çerez kullanımını kapatma veya açma olanağına dokunmaksızın, istediğiniz zaman verilerinizin gelecekte toplanmasına ve kullanılmasına itiraz edebilir, onayınızı iptal edebilir ve verilerinizin silinmesini talep edebilir veya düzeltmeleri bize bildirebilirsiniz.

Talebinizi, silme, düzeltme veya itiraz veya iptal isteklerinizi form kullanmadan da bize bildirebilirsiniz. Bunun için en iyisi [tokyurek.n@rittal.com.tr] ya da [info@rittal.com.tr]  e-posta adres seçeneklerini kullanabilirsiniz.

İletişim

Verilerin korunmasıyla ilgili bir sorunuz olduğunda bizimle iletişime geçin. Bunun için en iyisi [tokyurek.n@rittal.com.tr] ya da [info@rittal.com.tr]  e-posta adres seçeneklerini kullanın. Hangi verilerinizin bizde saklandığını istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Bunun dışında kişisel verilerinize ilişkin bilgi, engelleme, silme ve düzeltme taleplerinin yanı sıra verilen onayın iptalleri ve önerilerinizi e-posta veya posta yoluyla bize iletebilirsiniz. Ayrıca bilgi talebi, öneri veya şikayet halinde her zaman veri koruma görevlimiz Nil Tokyürek’e başvurabilirsiniz. [tokyurek.n@rittal.com.tr]

Durum: Haziran 2022