Колокация

Оптимални инфраструктури за осигуряване на колокация

Колокацията е важен и бързо развиващ се бизнес сегмент за операторите на центрове на данни, особено за доставчиците на Интернет и облачни услуги. Като управляват сървърите на своите клиенти директно в собствените си центрове за данни, те осигуряват на предприятията по-добра връзка с Интернет и необходимите им облачни ресурси. Едновременно с това клиентите спестяват разходи за експлоатация на собствените си центрове за данни и свързаните с тях IT инфраструктури. В центровете за данни от друга страна е необходимо шкафовете и таблата, електрозахранването, климатизацията, мрежовата връзка, сигурността и мониторинга да отговарят на най-високи изисквания именно в подобна констелация.

За операторите на центрове на данни и техните клиенти колокацията е печеливша във всяко едно отношение

Някои сървъри и хранилища, притежавани от дадена компания, дори не се намират в нейните собствени офис помещения. По-скоро са на гости в странство - например в центъра за данни на доставчика на телекомуникационни услуги, на когото е възложено да осигури достъпността до облака чрез Интернет връзка. Така дефакто IT системите на компанията се експлоатират физически на друго място - те са известни с техническото наименование „колокационен център“ или „в хотел-превозвач“.

Решенията за колокационно пространство често са част от концепциите за хибриден облак, при които компаниите комбинират собствената си частна облачна инфраструктура с публичен облак. Тази концепция предлага на клиентите няколко предимства: Техните системи са пряко свързани с инфраструктурата и мрежовите елементи на доставчика на облачни услуги или Интернет и компанията може да спести разходите за осигуряване и експлоатация на необходимата среда в собствените си помещения. Ето защо колокационните услуги се явява важен бизнес сегмент за операторите на всички видове центрове за данни.

Съществуват различни варианти за конкретния дизайн на офертите: При така наречената „колокация на дребно“ клиентът обикновено наема по-малко, ограничено пространство в центъра за данни - например слотове в шкаф или цял шкаф. При модела „колокация на едро“ доставчикът обикновено наема по-големи единици. Често те се комбинират с допълнителни оферти за услуги или някои аспекти на инфраструктурата се адаптират специално към желанията на (големите) клиенти. И в двата случая отговорността за осигуряване на електрозахранването, климатизацията и евентуално мониторинг е отговорност на центъра за данни. Важен въпрос също така е физическата и информационна сигурност на хостваните системи. В зависимост от изискванията на клиента може да се стигне дотам, че техните системи за гости да работят в собствени затворени зони на центъра за данни, защитени със сложен контрол на достъпа. Доставчиците на колокационни услуги трябва да могат да гарантират и докажат на своите клиенти съответното ниво на сигурност с подходящи технически решения.

Колокационната среда се нуждае от дългосрочно планиране

Използваните за колокационните услуги шкаф системи трябва да са специално проектирани за съответните рамкови условия. Ако няколко клиенти споделят един сървърен шкаф, се препоръчва използването на шкафове с прегради. За самостоятелно ползване от един клиент се използват класически сървърни и мрежови шкафове. И в двата случая значение имат детайлите: Това означава, че шкаф системите трябва да могат да се инсталират и разширяват бързо и лесно. Кабелните трасета, охлаждането и захранването не трябва да заемат много място на височина, така че капацитетът на шкафа да е напълно достъпен за инсталираните в него клиентски системи. Освен това трябва да са налице необходимите интерфейси за отделните климатични системи и за мониторинг. Тъй като тези системи представляват инвестиция за дълъг период от време, те трябва да се планират и прилагат от самото начало с оглед на далечното бъдеще.

Rittal познава и отговаря на всички изисквания за колокационни услуги

Rittal е партньор на много доставчици на колокационни услуги. Защото нашите решения предлагат най-високо качество, максимална разполагаемост, надеждно производство и логистика и отговарят на всички приложими международни стандарти. Цялата RiMatrix система специализирана за колокация продуктова линия шкаф с преградиотговарят на високите изисквания, които операторите на центрове за данни и техните клиенти поставят към шкаф системите за колокационни услуги.

Периферни изчисления

Готови за дигиталната трансформация с периферни изчисления

Периферните изчисления създават условия за приложения в реално време в контекста на Индустрия 4.0. Редица браншове и компании вече се възползват от факта, че Rittal им предоставя тази мощна технология.

ИТ шкафове

Шкафове за колокация

Шкаф за колокация TS 8 с 2/4 отделни функционални зони.

Chindata

Център за данни само за седем месеца

Chindata Co. Ltd, един от най-големите доставчици на облачни и колокационни услуги в Китай, беше изправен пред предизвикателството да внедри нов център за данни възможно най-бързо и избра Rittal за свой партньор за проектиране и внедряване.