Изчисления в облак

Изчисленията в облак са двигателят на дигитализацията

Изчисленията в облак предлагат на компаниите възможността да използват IT ресурси извън собствената си инфраструктура чрез достъп до услугите на доставчик на IT услуги през Интернет (публичен облак). Това позволява например да се поемат пикове в капацитета или да се използват софтуер, хранилище или платформи, без да се натоварва собственият ИТ отдел с администриране и поддръжка. В зависимост от изискванията, като например разполагаемост, сигурност на данните и връзка със собствените системи, компаниите могат да използват публични или хибридни облачни архитектури, както и частни облаци.

Основата за това е високодостъпна IT инфраструктура, която осигурява свързването на услугите в мрежа и предаването на данни.

Овладяване на цифровизацията със стандартизация

Възползвайте се от възможността сега да стимулирате цифровизацията на Вашата компания с гъвкави инфраструктурни и облачни решения от Rittal и компаниите от групата.

Нашето обещание за висококачествени услуги:

  • С решението ONCITEтип “всичко в едно”, което е базирано на високодостъпен, мащабируем периферен облачен център за данни на Rittal и German Edge Cloud и е оборудвано с индустриални приложения като Industrial Analytics, Virtual Factory и Tracke & Trace
  • Заедно с нашите партньори предлагаме инфраструктурни и облачни решения по модела „IT като услуга“ на
  • Заедно с German Edge Cloud, компания от групата, и партньори предлагаме с „Rittal Ecosystem IT“ всички услуги за целия жизнен цикъл на центровете за данни от един доставчик
  • Отворената системна платформа RiMatrix NG обхваща цялата OT инфраструктура и е максимално гъвкава във всяко измерение.
  • С шкафа OCP (Open Compute Project) могат да се намалят инвестиционните и оперативните разходи, потреблението на енергия и въздействието върху околната среда.
  • 21-инчовият стандарт с широчина 600 mm осигурява възможно най-добро използване на пространството
  • OCP е основополагаща технология за един от най-големите оператори на свръхмащабируеми центрове за данни

Колокация

Оптимални инфраструктури за осигуряване на колокация

Колокацията е важен и бързо развиващ се бизнес сегмент за операторите на центрове на данни, особено за доставчиците на Интернет и облачни услуги.

Индустрия 4.0

По-висока ефективност и нови бизнес модели чрез интелигентната фабрика

Чрез свързване в мрежа и дигитализиране на производството си компаниите отговарят на нарастващите очаквания на клиентите за индивидуализация, качество и бърза доставка на продуктите.

Периферни изчисления

Готови за дигиталната трансформация с периферни изчисления

Периферните изчисления създават условия за приложения в реално време в контекста на Индустрия 4.0. Редица браншове и компании вече се възползват от факта, че Rittal им предоставя тази мощна технология.