Електротехника и автоматизация

Добавена стойност чрез автоматизация

Производственият процес на комутационни уредби и системи за управление претърпя драстични промени в резултат на цифровизацията. Инженерингът, снабдяването, производството и експлоатацията се преплитат без пропуски и се свързват в интегрирана верига за създаване на стойност която следва модела на цифровия близнак. Автоматизацията и стандартизацията - в условията на нарастващ натиск върху разходите и недостиг на квалифицирана работна ръка - са средство за намаляване на разходите в съвременната работна среда.

Rittal и Eplan: Вашият силен партньор за надеждно сглобяване на комутационни уредби и системи за управление

Възползвайте се сега от възможността да разграничите своя продукт от конкуренцията и да заемете водеща позиция с най-новите решения от Rittal и EPLAN.

Нашето обещание за висококачествени услуги:

Производство на комутационни табла 4.0 при Meuertechnik

Meurer-etechnik

Инвестициите осигуряват конкурентно предимство

Производителят на комутационни уредби отговаря на изискванията на клиентите за по-кратки срокове за доставка с автоматизация в работилницата.

Schaper Steuerungstechnik

VX25 в практиката

Едно от най-големите предизвикателства, пред което са изправени производителите на разпределителни шкафове в категорията на средните предприятия, е навременното производство и спазването на поетите срокове за доставка. Новият VX25 на Rittal впечатлява с...