Здравеопазване

Ние сме готови за дигиталното здравеопазване

Цифровизацията е на път да преобърне здравеопазването с главата надолу. Електронното здравеопазване ще играе все по-важна роля в здравеопазването - с услуги като видеоконсултации или включване на данни от умни устройства с цел диагностика и грижа за пациента. Към това се прибавят дигиталните решения в лекарските кабинети, клиниките и лабораториите. Rittal подкрепя здравеопазването в това революционно начинание. Помага ни нашият богат опит в области като анализ на данни, сигурно съхранение на поверителни данни, свързване в мрежа на компании и инфраструктури от всякакъв мащаб, както и проектирането и осигуряване на сигурни и надеждни системи.

Силни IT партньори за една все по-дигитална здравна система

Новите възможности на дигитализацията в здравеопазването се приемат от пациентите с ентусиазъм: Откакто общопрактикуващите лекари въведоха новата услуга за видеоконсултации, броят на тези консултации непрекъснато нараства. Те се възприемат добре от пациенти, които трудно напускат дома си, или от хора, които са активно ангажирани в професионалния си живот и могат да намерят само ограничен брой часове в натоварения си график, за да посетят лекарски кабинет. Видеоконсултацията е само един от примерите за това как цифровите предложения революционират здравеопазването. Мрежово свързани глюкомери или умни преносими устройства с функция за ЕКГ позволяват на лекарите да записват жизнените показатели на своите пациенти, докато те се занимават със своето ежедневие. Множеството мрежово свързани диагностични устройства разширяват възможностите в лекарските кабинети и клиниките. А от Силициевата долина тръгва цяла вълна от иновации в областта на здравеопазването, които би трябвало да спомогнат за ранното диагностициране на заболяванията или по-специфичното и по-успешно лечение. Все по-голяма роля в тези иновации играят технологии и решения като Big Data и изкуствения интелект.

IT решенията в сектора на здравеопазването придобиват все по-голямо значение

Това развитие ще продължи и през следващите години. Образната диагностика генерира все по-големи количества данни, които трябва да се управляват, обработват, оценяват и съхраняват бързо. В операционните зали и при проследяването на състоянието на пациентите доставчиците на здравни услуги трябва да могат да разчитат на функционалността и точността на устройствата, сензорите и приложенията. За анализа на големи количества данни клиниките или доставчиците на медицински услуги се нуждаят от решения в областта на периферните изчисления. Чувствителните цифрови пациентски досиета и свързаните с тях диагностични данни трябва да се съхраняват сигурно и надеждно, но също така да могат да се обменят лесно при необходимост от по-интензивно сътрудничество в сектора на здравеопазването.

Персонализирани IT решения от Rittal в помощ на лекари и пациенти

Секторът на здравеопазването се нуждае от силни и компетентни партньори от света на информационните технологии, които разбират нуждите му и същевременно гарантират най-висока сигурност на информацията и данните, максимална разполагаемост и надеждна последователност. Ние насърчаваме лекарските кабинети, болниците, аптеките и доставчиците на услуги в здравеопазването да използват съвременните технологии, за да осигурят по-добро здраве, по-бързо лечение и по-високо качество на живот за хората. За анализа на големи количества данни предлагаме нашия експертен опит и индивидуални решения в областта на периферните изчисления . В мрежа чрез частен облак могат да бъдат свързани няколко лекарски кабинета и места. Заедно с нашия партньор German Edge Cloud внедряваме сигурни частни облаци или предлагаме при нужда решения в сферата на „платформите за анализ на данни “(PaaS). Нашите услуги включват и планиране и проектиране на IT проекти. Тук залагаме на модулни, мащабируеми и адаптивни индивидуални решения. Гарантираме информационна сигурност и сигурност на данните на най-високо ниво със съответните сертификати. Още при изготвянето на концепцията и планирането, но също и по време на внедряването и последващата експлоатация на IT решенията в здравеопазването, ние гарантираме експлоатационна последователност и техническа разполагаемост чрез ясно определени споразумения за ниво на обслужване. Нашите услуги включват физическа и системна защита на IT инфраструктурата, например срещу неоторизиран достъп.

IT сигурност

IT е, когато функционира

Щом информационните технологии работят перфектно, значи и производството е безпроблемно. Тук действа оптимална IT сигурност.

B. Braun

Център за данни отговарящ на изискванията на Индустрия 4.0 за нула време

IT специалистите в B. Braun, водещ световен производител на медицински технологии и фармацевтични продукти, бяха изправени пред истинско предизвикателство: Новото високо модерно производство се нуждаеше от бързо разширяване на IT инфраструктурата.

ИТ инфраструктура

Решения за ИТ сигурност

Перфектната защита от физически заплахи за вашата ИТ инфраструктура: От модулни системи до сейфове за сигурност и пожарогасителни системи.