Машиностроене

Дигитализира и свързва в мрежа вашето бъдеще

В рамките на цифровите мрежи съвременните софтуерни системи и възможностите играят все по-важна роля в машиностроенето. Последователното използване на цифровия близнак осигурява най-висока ефективност на производството, енергията и ресурсите и по този начин създава условия за устойчиво икономическо производство. Мониторингът на състоянието осигурява на крайния клиент желания интерфейс към света на цифровото производство.

С EPLAN и Rittal към цифровия близнак

Възползвайте се сега от възможността да разграничите своя продукт от конкуренцията и да заемете водеща позиция с най-новите решения от Rittal и EPLAN.

Нашето обещание за висококачествени услуги:

  • Чрез високо качество на данните и достъпа до всеки системен компонент в EPLAN Data Portal
  • Чрез цялостен инженеринг с интелигентни софтуерни решения от Rittal и EPLAN
  • Чрез оптимално координирани решения с добавена стойност – от инженеринга през снабдяването и производството до експлоатацията
  • Чрез бързата и проверена за достоверност конфигурация на продукта с RiPanel
  • Чрез ефективно планиране на производството с RiPanel Processing Center
  • Чрез дигиталната документация за оборудването и системата с ePOCKET
  • Чрез решение за климатизация на Rittal с до 75% по-ниска консумация на енергия и максимална гъвкавост благодарение на възможността за работа с различни номинални напрежения
  • Чрез разработване на съвместими със стандартите IIoT решения за свързване в мрежа на машини и устройства, като например интелигентни сензори за контрол на разпределителни шкафове
  • Чрез устойчиви на бъдещето концепции за Smart Service концепции за повишаване на наличността на системите и ефективността на услугите, които са подходящи за бъдещето.

 

STIWA Automation

80 процента по-малко енергия

В STIWA Automation GmbH редовно се измерва консумираната енергия. Машините отчасти се нуждаят от по-малко енергия за работа, отколкото за климатизация. За отвеждане на топлината от разпределителните шкафове компанията вече разчита на енергийно...

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittal Service е убедителен

Като част от стратегията си за корпоративна социална отговорност компанията EVVA Sicherheitstechnologie GmbH се ангажира с устойчивостта. Иновативните компоненти, като новата серия климатици Blue e+ на Rittal, подпомагат EVVA при въвеждането на мерки за...

NGR GmbH

Добре оборудвани за дигитализацията

В търсенето на различни променливи и местоположения фирмата за рециклиране NGR се натъкна на системата на Rittal за интелигентен мониторинг.