Преработвателна промишленост

Модерни и ефективни процеси в преработвателната промишленост

Преработвателната промишленост е изправена пред сериозни сътресения. Колебания в цените на суровините и енергията, несигурна наличност на суровини и нарастващите изисквания за опазване на околната среда изправят индустрията пред сериозни предизвикателства. Ключов фактор за успех са прозрачните, ефикасни и контролирани процеси на всички нива в компаниите.

Интелигентни системни решения от един доставчик

Rittal предлага широк набор от решения за всички фази на нефтената промишленост - от проучването и производството горе по течението, през корабоплаването и тръбопроводите в споделеното пространство, до рафинирането на суровия нефт в продукти долу по течението (Upstream, Midstream, Downstream). Предимствата на тази мощна и модерна инфраструктура и решенията за цифровизация се проявяват по цялата технологична верига - от добива до транспорта и преработката.

  • Чрез решение за климатизация на Rittal с до 75% по-ниска консумация на енергия и максимална гъвкавост благодарение на възможността за работа с различни номинални напрежения
  • Чрез разработване на съвместими със стандартите IIoT решения за свързване в мрежа на машини и устройства, като например интелигентни сензори за контрол на разпределителни шкафове
  • Чрез устойчиви на бъдещето концепции за Smart Service за повишаване на разполагаемостта на системите и ефективно сервизно обслужване