Търговия не дребно

Интелигентни решения за търговията

Нито една промяна не се е отразила така сериозно на бизнеса през последните години, както цифровизацията на пазара и поведението на потребителите.
Въпреки това много търговци на дребно все още са в начален етап на внедряване на цифровите технологии и предоставяне на цифрови услуги. Области като комуникация с клиенти, привличане на нови клиенти, продуктова реклама и платежни системи стават все по-цифровизирани, като мобилните устройства са основен двигател на развитието. Клиентите решават какво искат да купят, кога, къде и как - в търговската мрежа, чрез мобилни устройства, онлайн или в комбинация - и предпочитат хибридния модел пред чисто онлайн или офлайн търговията на дребно. Дигитализацията обаче разкрива пред търговците на дребно и възможността да опознаят по-добре клиентите на база тяхното покупателно поведение и да им отправят персонално съобразени оферти по предпочитания от тях канал (мултиканален подход, омниканален подход), така че целият процес на покупка да бъде адаптиран специално към всеки отделен клиент по всяко време и навсякъде.

Индивидуалното пътуване на клиента: по всяко време и навсякъде

Търговците на дребно трябва да анализират и разбират навиците на клиентите за пазаруване, поведението им при сърфиране и начина им на живот. Клиентите могат да получават информация и да сравняват продукти и цени от всяко място. Информационните бюлетини, промоциите и препоръките на клиентите също помагат на потребителите да бъдат информирани. Ето защо за компаниите е важно да могат да вземат предвид данните, конфигурациите или настройките, съхранявани в един канал или в други канали. За тази цел системата за управление на стоките, платформата за електронна търговия, сензорите на IoT и инструментите за анализ анализират данните в непрекъсната синхронизация.

Дигитализацията и нейните елементи, които са винаги разполагаеми, също промени представите на клиентите за доставка на продукти. Ако преди се е чакало за поръчани стоки със седмици, днес срокът за доставка е много кратък. Натискът върху конкуренцията в сектора на търговията на дребно се увеличава, а доставките стават все по-бързи. За да отговорят на тези изисквания, компаниите за търговия на дребно се нуждаят от модерни складови съоръжения и логистика. Тенденциите в съвременната логистика са автоматизация и оптимизация на материалните потоци, използване на ресурсите и висока надеждност и качество на доставките.

Smart Retail благодарение на Rittal

Обработката на данни за запаси, клиенти и логистика изисква високочестотно архивиране на данни, както и бърз и сигурен достъп. Периферните изчисления дават надеждно решение на този процес, тъй като позволяват управление и обработка на аналитични модели и данни в реално време. Периферните изчисления дават възможност на местните търговци на дребно да увеличат разполагаемостта на своите продуктите, да оптимизират своята логистика и да се ориентират по-добре в предпочитанията на клиентите. Отделните периферни центрове за данни във филиалите са свързани в йерархична структура с основния център за данни в централата чрез опорни центрове за данни в регионалните складови бази. Тази топология на центровете за данни позволява прецизно адаптиране към изискванията на търговията на дребно, като се отчитат географските условия на съответните клонове. Сигурното взаимодействие на тези технологии създава основата за безпроблемно клиентско пътешествие. Като цялостен доставчик Rittal предлага подходящо адаптирани решения и сертифицирано качество от един доставчик - за всяко специфично изискване.

 

Lidl Финландия

Пазаруването може да бъде толкова умно

И отново няма кафе на рафта, макар да е на първо място в списъка за пазаруване. В LIDL във Финландия това не може да се случи, защото Rittal IT гарантира, че рафтовете ще бъдат винаги добре заредени.

IT сигурност

IT е, когато функционира

Щом информационните технологии работят перфектно, значи и производството е безпроблемно. Тук действа оптимална IT сигурност.

Модулни решения

RiMatrix Контейнер за Център за данни

Модулните центрове за данни, разположени в контейнери, предлагат идеалното мащабируемо решение. Независимо дали са персонализирани за МСП, облачни или крайни приложения или предварително конфигурирани контейнери за центрове за данни, нашата модулна...

Weiling

Биопродукти на висока скорост

Търговецът на едро с био продукти Weiling от Кьосфелд отбелязва огромен растеж. За логистиката търговецът на едро се нуждаеше от нова, стабилна IT инфраструктура.