База от знания

Информация за важни теми на Rittal

База от знания

База от знания

Тук ще намерите информация за нашите продуктови одобрения, защитата на повърхностите от Rittal, нашето управление на качеството, електронният обмен на данни, концепцията на Rittal за ЕМС и нашите насоки за работа.

Продуктови одобрения

Ние проверяваме и тестваме в сертифицираната лаборатория за качество на Rittal в съответствие с всички известни международни стандарти. За да отговорим на изискванията на тези стандарти, разпределителните шкафове преминават през 20 различни теста.

Типови одобрения

Продуктите на Rittal отговарят на най-високите стандарти за качество, признати в цял свят

Всички компоненти са подложени на най-строги тестове в съответствие с международните разпоредби и стандарти. Постоянното високото качество на продукта се осигурява от цялостно управление на качеството. Редовният контрол на производството от външни...

CE знак за съответствие

CE знак за съответствие на разпределителните шкафове на Rittal

Празните корпуси на таблата и шкафовете се подчиняват по отношение на CE знака за съответствие на валидна европейска директива, която урежда задължението за маркиране, а именно Директивата за ниско напрежение 2014/35 /ЕС заедно с...

Защита на повърхностите

Rittal използва нови технологии за повърхностна обработка. Чрез полагането на нанопокритие повърхностите на продуктите на Rittal получават възможно най-високата степен на защита от корозия.

Rittal непрекъснато разработва и тества нови методи за оптимизиране на трайността, функционалността и безопасността на своите продукти. С използването на нанопокритие, лидерът на световния пазар за разпределителни табла и комутационни шкафове поставя нови стандарти в областта на повърхностните покрития.

Surface Protection Plus

Разширен метод на изпитване на Rittal

С разширеният метод на изпитване - Surface Protection Plus - материалите се тестват на системно ниво. Изпитва се, разбира се в съответния спектър на приложение, целият продукт, а не само отделната част от него.

Анти пръстови отпечатъци/Анти графити

Замърсяването няма шанс

Още древните гърци са били наясно с това. Нашият свят се състои от микроскопични частици. Днес това познание носи ползи на науката. Защото нанотехнологията позволява да се проникне в царството на атомите и да се промени структурата на материалите в...

Състав на боите на Rittal

Оптимална защита за повърхностите

Тройната обработка на повърхността предлага оптимална антикорозионна защита и устойчивост на минерални масла, смазочни материали, обработващи емулсии и разтворители, както например се използват за почистване.

Управлението на качеството дава информация

Информация за степените на защита по IP и NEMA, ECB•S сертификацията, управлението на качеството и продуктовата екология при Rittal.

Степени на защита

IP, NEMA и ECB•S

Лабораторно проверено качество

Управление на качеството на Rittal извън всякакви граници

Областите на приложение на иновативните продукти на Rittal са все по-разнообразни, а изискванията стават все по-сложни.

Повече знания

Концепция за ЕМС

За оптимална електромагнитна съвместимост

Електрическите, магнитните и електромагнитните полета са навсякъде. Също така около разпределителните шкафове и корпусите на устройствата. Тази електромагнитна среда може да окаже влияние и да доведе до смущения в работата на...

EDI

Електронен обмен на данни между две фирми

Какво представлява EDI? EDI означава „Electronic Data Interchange“ и представлява електронен обмен на стандартни данни между две фирми.

Предписания за обработване

Предписания за транспорт и складиране

Продуктите на Rittal трябва винаги да се съхраняват и транспортират с необходимото внимание в съответствие с тези указания.