Forudsigende vedligeholdelse i automatiseret produktion | Rittal

Vedligeholdelse indvendigt: Predictive Maintenance

Rittal fremmer aktivt udvikling af predictive maintenance koncepter, fra intelligente sensorer til styretavleovervågning.

Hurtig, problemfri og automatiseret produktion: Disse aspekter er helt afgørende for moderne fabrikker. Og det er netop hvad predictive maintenance, der benytter IIoT (Industrial Internet of Things) til forudsigende vedligeholdelse, giver mulighed for. Virksomhederne kan på denne måde optimere deres produktionstilgængelighed, øge deres leveringsevne og perfektionere deres produkter.

Hvis en virksomheds produktionsanlæg fungerer som tiltænkt, kan der produceres i de planlagte kvantiteter, de ønskede tjenester kan leveres og leveringstider kan overholdes. Perfekt vedligeholdte maskiner sikrer, at alle individuelle dele og komponenter er i optimal tilstand, og at der ikke opstår uventede afbrydelser i produktionsprocessen. For brancher som energiforsyning og bilindustrien, hvor høj anlægstilgængelighed er helt afgørende, er det en vigtig forudsætning for størst mulig rentabilitet. Men hvornår kommer det rigtige tidspunkt til vedligeholdelse af et produktionsanlæg? Tidligere kunne dette spørgsmål kun besvares på grundlag af empiriske værdier, skøn og faste vedligeholdelsesintervaller. I dag kan den optimale timing bestemmes nøjagtigt og behovsorienteret ved hjælp af digitale hjælpemidler. Predictive maintenance står for en forudsigende vedligeholdelse af maskiner i et Industri 4.0-produktionsmiljø. Dermed kan man forudsige fejl, før de rent faktisk opstår. Den nye vedligeholdelsesmodel, der er baseret på moderne sensorteknologi og præcis dataanalyse, forhindrer uplanlagt nedetid i produktionsanlæggene og kostbare reparationer – og sparer dermed penge.

IT med en vision

Viden i stedet for gætværk: Med dette løfte er predictive maintenance en fremsynet vogter af dine produktionsanlæg. Ved hjælp af digitale hjælpemidler er det nu for første gang muligt at forudsige vedligeholdelsesbehovet på et tidligt tidspunkt. Prognoser for, hvornår en komponent skal udskiftes, fører til forebyggende tiltag, inden den pågældende komponent bryder sammen. Den såkaldte "prescriptive maintenance" går et skridt videre: Her leverer systemet samtidig en passende løsning på det forudsete problem. Hvis der for eksempel registreres en kommende maskinfejl, tilbyder prescriptive maintenance-systemet selv de korrekte foranstaltninger til afhjælpning af problemet – en meget nyttig hjælp for serviceteknikeren. Forudsigende vedligeholdelse af denne art forudsætter, at maskin- og miljøparametre som f.eks. temperatur eller luftfugtighed bliver registreret og evalueret via detaljerede analyser. I et Industri 4.0-produktionsmiljø kan dette implementeres uden problemer. Predictive maintenance bruger data fra de intelligente enheder – kontinuerligt registreret af sensorer – til dette formål. Disse måleværdier overføres via netværket til IoT-platformen og sammenlignes med dataene for den digitale tvilling, som er en virtuel afbildning af det fysiske objekt. På grundlag af denne sammenligning kan der udledes relevante vedligeholdelsesoplysninger.

Derfor gælder følgende: Jo flere data der registreres, desto mere detaljeret kan en maskines adfærd evalueres ved hjælp af big data-analyser og jo mere præcise bliver forudsigelserne. Industrial Internet of Things (IIoT), dvs. netværket af ting i industrimiljøet, fungerer for det meste som det netværksbaserede grundlag for dataoverførslen. Hvis der også anvendes et højtydende edge-datacenter, filtreres kun de relevante data ud og overføres til videregående analyse på en cloud-platform. Dette reducerer datamængden og dermed også den tid, der kræves til analysen. Fejl eller ligefrem nedbrud kan på denne måde minimeres – og på en langt bedre måde end ved reaktiv vedligeholdelse, hvor man først griber ind, når fejlen allerede er opstået. Predictive maintenance har også klare fordele i forhold til vedligeholdelsesarbejde med fast definerede intervaller. Fordelene er indlysende. Produktionen kører videre, reservedelsstyringen forbedres, og unødvendige omkostninger elimineres – fordele der betaler sig.

Intelligent fra starten

Rittal fremmer aktivt udvikling af predictive maintenance-koncepter: Fra intelligente sensorer til styretavleovervågning over intelligente køleløsninger til smart-service-koncepter og computerkraft fra skyen – alle produkter og serviceydelser, som er nødvendige for en forudsigende vedligeholdelse, står til rådighed. Rittal Smart Service kombinerer IIoT-kompatible produkter og sensorudstyr og giver dermed mulighed for intelligent vedligeholdelse af enheder i den nye Blue e+ generation. Via fjerndiagnose kan virksomhederne på et tidligt tidspunkt benytte sig af Rittals producentekspertise og dermed øge deres maskintilgængelighed.

Robust infrastruktur til luftfartindustrien | Rittal

Luftfartsindustrien er blandt de hurtigst voksende brancher i verden. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde hos Rittal.

Også her skaber digitaliseringen nye forretningsmodeller, der strækker sig over hele luftfartsindustrien.

Airbus

Flysimulationer som sikkerhedstests

Før en A320 for første gang letter fra startbanen på Airbus-anlægget i Hamborg-Finkenwerder, kræves der en række omfattende tests og simulationer af flyets funktioner. De højtydende simulationscomputere, der er installeret i en styretavle sammen med...