Strømfordeling

VX25 Ri4Power

Et sikkert og godkendt lavspændingskoblingsanlæg til maskiner, anlæg og energifordeling.

VX25 Ri4Power

Rækkemonteret gulvskab VX25 Modulskab

Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.

VX25 Ri4Power

Rækkemonteret gulvskab VX25 Sikringlistskab

Rækkesystemer til fordeling af elektrisk energi med sikringslister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

VX25 Ri4Power

Modulbaseret frontdesign

Til opdeling af flere funktionsområder i fordelingsskabet. Modullåger med eller uden glasplade kan kombineres frit mellem det øverste og nederste frontpanel. Den modulopbyggede front kan monteres i stedet for frontlåger eller...

VX25 Ri4Power

Skinnesystemer Flat-PLS

Systemopbygning med fladkobberskinner i tag- eller bagsideområdet.

VX25 Ri4Power

Skinnesystemer Maxi-PLS

Perfekt systemteknik i særdeles kompakt udformning, enkel og trinløs montage på Maxi-PLS skinnernes 4 montageniveauer.

VX25 Ri4Power

Forbindelsesteknik

For sammenkobling af Maxi-PLS og Flat-PLS skinner med RiLine60 skinnesystemer eller med effektbrydere.

VX25 Ri4Power

Afdækningssystemer

Berøringsbeskyttelse til hovedsamleskinnerne i bagsideområdet.

VX25 Ri4Power

Funktionsfeltindretning Form 1-4

Tidsbesparende systemopbygning med innovative modulkomponenter.

VX25 Ri4Power

Bestykning af sikringslistefelter

Enkel installation, perfekt berøringsbeskyttelse, sikker adskillelse.

VX25 Ri4Power

Indvendig udbygning

Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af skabssystemer og It-rack, f.eks. montageplader, skinnesystemer, montageelementer, enhedsbunde, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikdåseskinner