Kylmä-kuumakäytävä

Ovi- ja kattoelementit erottavat lämpimän ja kylmän ilman konesalissa. Tämä parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta. On mahdollista toteuttaa sekä kuuma- että kylmäkäytäviä.