chiudi 
ELTEKNIK sh.p.k.

Rr. Mujo Ulqinaku,
Pall. Teknoprojekt pranë Kishës Katolike, nr. 6/1
1001 Tirana

Telefono: +355 68 20 33 277
Fax: +355(4) 2250716
e-mail: elteknikshpk@elteknik.al
Sito Web: www.elteknik.al

Service contact:
Phone: +355 68 20 33 277
E-Mail: elteknikshpk@elteknik.al