F-gasskalkulator

Følg F-gassforordning og bli mer energieffektivitet med Rittal

Med F-gasskalkulatoren kan du enkelt avgjøre i hvilken grad et eksisterende anlegg påvirkes av F-gassforordningen.

Med iverksettelsen av F-gassforordning nr. 517/2014 er driftsansvarlige for kjølesystemer som inneholder en viss mengde kjølemedium, forpliktet til å utføre regelmessige lekkasjetester. Rittal servicepersonell er sertifisert og godkjent for å utføre de nødvendige kontrollene.

Du finner F-gasskalkulatoren og mer informasjon om F-gassforordningen her.