Arbeidsforhold

Åpenhetsloven

Her finner du informasjon om hvordan Rittal AS jobber i tråd med Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

 

Rittal AS omfatte av Åpenhetsloven og plikter derfor å utføre aktsomhetsvurdering i vår leverandørkjede. Vår redegjørelse fra siste aktsomhetsvurdering er tilgjengelig for nedlastning på denne siden.

 

Er det spørsmål til vårt arbeid med aktsomhetsvurdering eller hvordan vi i Rittal jobber i tråd med Åpenhetsloven, foretrekker vi kontakt via dedikert epostadresse, info@Rittal.no