Hygienic Design Systemskap HD

Systemskapet HD er den fleksible, rekkemonterbare storskapløsningen for hygienisk følsomme områder som rengjøres regelmessig. Skapet med standard VX montasjeplate og beslagdeler i tetningsområdet er utstyrt på beste måte med tilsvarende HD og systemtilbehør for alle HD-anvendelser.