Hygienic Design Stort skap

***Tilpasset løsning***Systemskapet HD er den rekkemonterbare gulvskapløsningen for hygienisk følsomme områder som rengjøres regelmessig.