Kapslinger

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Spesialanvendelser omfatter skap- og kapslingsløsninger i ulike materialer for bruk i jordskjelvområder og for bruk i eksplosjonsfarlige områder, samt kapslinger med EMC-riktig oppbygning.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Ex-skap

Tomme kapslinger i rustfritt stål og plast med de beste utstyrsforutsetninger for kjemisk eller petrokjemisk industri og for offshore-anlegg.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

EMC

For EMC-kompatibel oppbygging av apparatskapene tilbyr Rittal med de EMC-skjermede skapene VX25 en god HF-demping mot høyfrekvente, elektromagnetiske felt.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Innvendig utbygging for jordskjelvutsatte områder

Tilbehør for skapsystemer til bruk for jordskjelvsone 1, 2, 3 og/eller 4 iht. Telcordia GR 63-CORE.