VX25 Ri4Power

Innvendig utbygging

Omfattende tilbehørsprogram for innvendig utbygging av skapsystemer og IT-rack, som f.eks. montasjeplater, skinnesystemer, festeelementer, apparathyller, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikkontaktlister

Innvendig utbygging

Jording

Jordingsmateriell for å bygge opp en sikker jordlederforbindelse for å oppfylle spesifikasjonene til VDE og lavspenningsdirektivene. Enkelte jordingsbånd eller komplettsystemer som er direkte tilpasset til kapslingssystemer for rammejording eller på...

Innvendig utbygging

Skinnesystemer

Med skinnesystemer nås hvert ønskelig punkt inne i rammen. Ekstra montasjenivåer, forskjellige funksjoner som bæreskinner eller C-profilskinner – den individuelle utbyggingen er ubegrenset.