Door Kit Extension for TS IT

Spindelmotorsystem som gjør det mulig å åpne en dør i enhver nødssituasjon. Døråpner-settet kobles til og styres ved hjelp av den tilhørende dørstyringsmodulen.