CMC III – overvåkingssystem CMC III

CMC III styreenheter

For utførelse av styrekommandoer og energiforsyning/regulering av forbrukere

CMC III styreenheter

CMC III I/O-enheter

Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer.

CMC III styreenheter

CMC III Power Units

Til strøm-/energimåling og inn-/utkobling av forbrukere, som f.eks. vifter.