CMC III – overvåkingssystem CMC III

CMC III adgangssystemer

For å beskytte mot adgang fra uvedkommende

CMC III adgangssystemer

CMC III adgangskontroll

CMC III-enhet for styring og overvåking av adgangen til skap.

CMC III adgangssystemer

CMC III CAN-Bus Access

For tilkobling av et håndtak og en leseenhet for overvåking av en dør

CMC III adgangssystemer

Håndtak, elektromagnetisk For CMC III og IoT-grensesnitt

Håndtak, kan integreres i forskjellige skapsystemer.

CMC III adgangssystemer

Tallkodelås For CMC III og IoT-grensesnitt

For adgangsstyring av dører.

CMC III adgangssystemer

Transponderleser For CMC III og IoT-grensesnitt

For adgangsstyring av dører.

CMC III adgangssystemer

Transponderleser for CMC III

Leseenheter for kontrollert døråpning ved hjelp av transponder.

CMC III adgangssystemer

Transponderkort Mifare classic

Chipkort for personlig autentisering i forbindelse med CMC III kortleser.