CMC III prosesseringsenheter

Prosesseringsenheten er den sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III. Til de integrerte sensorene kan man koble inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus-tilkoblingsenheter. Enhetene kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via Web / USB, alarmer kan sendes via en e-postserver og kobles til nettverksadministrasjonssystemet i en bedrift med SNMP.