CMC III prosesseringsenheter

Prosesseringsenheten / Compact er den sentrale enheten til overvåkingssystemet CMC III. Til de integrerte sensorene kan det kobles inntil 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus tilkoblingsenheter. Enhetene kan kobles til datanettverket via Ethernet, konfigureres via Web / USB, alarmer kan sendes via en e-postserver og kobles til nettverksadministrasjonssystemet i en bedrift med SNMP.