RCM målemodul – Inline Meter

Autonom energiregistreringsenhet (inkl. differansestrømovervåking) i 1 HE/19"-formfaktor. Integreres i tilførselsledningen til en forbruker, en PDU Basic eller modulær PDU uten målefunksjon. Enheten registrerer alle viktige elektriske verdier.