IT-Cooling

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Ekstremt høye varmelaster transporteres ut av IT-rackene via luft/vann-varmeveksler. LCP DX: Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Rack basert kjøling for et til to IT-rack. Trinnløs justering av kjølekapasiteten ved hjelp av inverterstyrt kompressor i LCP Rack DX (fordamper). En ekstern kondensator per enhet er nødvendig.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP-rack CW/CWG

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften fra siden til baksiden av serverskapene og blåser den avkjølte luften inn fra siden i den fremre delen av serverskapet.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.