IT-Cooling

Small Cooling Units

Small Cooling Units

Takvifter for VX IT, TS IT

Takvifte for kontorområdet med svært lav støyutvikling 39 dB(A) og høy volumstrøm (frittblåsende 1245 til 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Viftemodul for VX IT, TS IT

For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter. Enkel tilkoblingsteknikk og effektiv turtallsregulering.

Small Cooling Units

Vifteutvidelsessett for VX IT, TS IT

Vifteutvidelsessett med integrert turtallsreglator for ettermontering i viftemodulene 5503.010, 5503.020 og 5503.025.

Small Cooling Units

Luftkanal for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

For kaldlufttilførselen foran 19"-nivået i kombinasjon med kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT.

Small Cooling Units

Luftkanal for luftstyring på siden

For kaldlufttilførsel for svitsjer med luftinnsuging på siden.

Small Cooling Units

19"-luftkanal for horisontal luftstyring

For kaldlufttilførsel for svitsjer som er montert i det bakre 19"-nivået.

Small Cooling Units

Vifteplate

Ettermontering ovenfra i alle nettverksskap TS 8. Det bakre rommet forblir ledig for kabelinnføring. 2 vifter standard. Utvidelse til maks. 4/6 vifte.

Small Cooling Units

Vifteutvidelsessett

For ettermontering av forskjellige vifteenheter eller for å supplere vifteplaten.

Small Cooling Units

Dekkplater for viftefelt for FlatBox

For avdekning av ikke anvendte viftefelt ved bruk av viftemotorer i FlatBox.

Small Cooling Units

Avtrekksluftdeksel for VX, VX IT

For tilkobling av tilkoblede racker til et luftesystem. Den graderte tilkoblingen egner seg for de vanlige rørdiametrene 150 mm og 200 mm, og sørger dermed for effektiv kjøling gjennom målrettet gjennomlufting i racket.