Modulære RZ-løsninger

RiMatrix S

Med forkonfeksjonerte, fullstendige og standardiserte datasentermoduler sparer du verdifull planleggingstid og er komplett og klar til drift.

RiMatrix S

RiMatrix S Standard rom

Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.

RiMatrix S

RiMatrix S Standard sikkerhetsrom

Det standardiserte datasenteret utstyres med et ekstra beskyttelsesrom (rom-i-rom) i dine klargjorte lokaler for å få en ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk.

RiMatrix S

RiMatrix S Standard container

Det standardiserte datasenteret realiseres i en container-løsning og kan dermed også settes opp utendørs.

RiMatrix S

RiMatrix S effektivitetspakke

For registering, lagring og visning av elektriske parametere i RiMatrix S-modulen.