Modulære RZ-løsninger

RiMatrix S

Med forkonfeksjonerte, fullstendige og standardiserte datasentermoduler sparer du verdifull planleggingstid og er komplett og klar til drift.