RiMatrix S Standard container

Det standardiserte datasenteret realiseres i en container-løsning og kan dermed også settes opp utendørs.