Micro Data Center Level E

Micro Data Center Level E er en modulær IT Safe som egner seg for mange bruksområder, for eksempel i KRITIS-sektoren, i Industri 4.0-miljøet, som edge- eller on-premise-datasenter. I de horisontale høydeenhetene – opptil 42 eller 47 avhengig av versjon – er IT-maskinvaren din godt beskyttet mot fysiske farer som brann, støv, vann og uautorisert tilgang, innbrudd eller sabotasje. Alle versjoner og alternativer som tilbys er testet som et system for de respektive fysiske risikoene, noe som garanterer optimal funksjonalitet – selv i en nødsituasjon. I tillegg til kunder i offentlig sektor er mange av kundene våre, blant annet innen bil-, mobilitets-, helse-, IT-, telekommunikasjons-, finans- og forsikrings-, metall- og elektro-, bygg- og anleggs- og kjemisk industri, avhengige av den velprøvde IT Safe MDC Level E.